Historické války 4/2016

Pád Cařihradu
Témata z aktuálního čísla: 
  • „Zakladatel“ rytířstva
  • Arabský bojovník s křižáky
  • S dlouhým klackem v ruce
  • Boj rváčů a zápasníků
  • Zákeřní spojenci


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

„Zakladatel“ rytířstva VOJEVŮDCE
Karel Veliký vybudoval říši s pomocí ozbrojených družin svých jezdců

Manévry skryté v mlze BITVA
Napoleona překvapilo, když u Jeny zjistil, že proti němu nestojí hlavní pruská armáda

Odolají sekům a bodům ZBROJE
Vývoj brnění od řeckého hoplíty až po celoplátovou zbroj na konci středověku

Arabský bojovník s křižáky ŽIVOT BOJOVNÍKA
Emír Usáma ibn Munkíz prožil svůj život v takřka permanentní válce s franskými rytíři

Španěl, co vyvolal indiánskou válku TAŽENÍ
Vyvrácení aztécké říše conquistadorem Hernánem Cortésem a jeho indiánskými spojenci

S dlouhým klackem v ruce REENACTMENT
Výzbroj a způsob boje pikenýrů ve třicetileté válce

Nezastavitelný válečný stroj ARMÁDA
Novoasyrská říše dokázala ve své době postavit překvapivě moderní a účinné vojsko

Boj rváčů a zápasníků OBRAZEM
Ukázka z evropského zápasového stylu v takzvaném ringbuchu ze 16. století

Zákeřní spojenci TAKTIKA
Používání biologických zbraní (včel, jedů, omamných plynů) od starověku po raný novověk

Zpět na Historické války