Historické války 4/2017

Bitva na Bílé hoře
Témata z aktuálního čísla: 
  • Oběť strážců Svatého stolce
  • Bez kanonů není armáda
  • Kdo se bojí, prohrává
  • Útok z odstupu 
  • Krev ze svatých válek 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Oběť strážců Svatého stolce  ARMÁDA
Švýcarská garda slouží věrně jako papežova stráž ve Vatikánu od 16. století dodnes

Rudí muži hájí svoji zem  POVSTÁNÍ
Pontiak, náčelník Ottavů, vedl několik indiánských kmenů k odboji proti útlaku Britů

Bez kanonů není armáda  PALNÉ ZBRANĚ
V 18. století se polní děla začala vyrábět sériově a pevně se usadila v nové organizaci vojska

Kdo se bojí, prohrává  TAKTIKA
Psychologickou válku, tedy zastrašení či zmatení nepřítele, používali vojevůdci od pravěku

Lví srdce jako neposlušný vazal  TAŽENÍ
Richard I. Anglický měl ve Francii více území než francouzský král, proto ho musel tvrdě hájit

Útok z odstupu  CHLADNĚ ZBRANĚ
Vrhací zbraně jako doplněk výzbroje byly kompromisem mezi střelbou a bojem zblízka

Krev ze svatých válek  BITVA
Střet u Las Navas de la Tolosa znamenal zásadní zvrat při křesťanském znovudobývání Španělska

Útočiště posledního hejtmana  REENACTMENT
Při rekonstrukci dobývání hradu Sion se připomíná odpor kališníka Jana Roháče z Dubé

Papežský admirál z labského údolí  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Český šlechtic František Zikmund Thun-Hohenstein se vyznamenal v boji na moři proti Turkům

Zpět na Historické války