Historické války 4/2018

Vše o zrození rytířstva
Témata z aktuálního čísla: 
  • Tragédie řecké námořní velmoci
  • Česká metropole v kronice evropských dějin
  • V dýmu střelného prachu
  • Nástup velkých hlavní
  • Hrdinové v boji za svou zem

 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Tragédie řecké námořní velmoci  LOĎSTVO
Athény se svými veslicemi ovládly Středomoří, ale pak přišel strmý pád

Když na velikosti nezáleží  CHLADNÉ ZBRANĚ
Dýky sloužily v raném novověku nejen jako nástroj, ale také jako doplněk k boji

Krvavé poslední dny války  OBLÉHÁNÍ
Těsně před podepsáním vestfálského míru přitáhli Švédové před Prahu pro ohromnou kořist

Česká metropole v kronice evropských dějin  OBLÉHÁNÍ OBRAZEM
Jeden ze svazků Theatrum Europaenum obsahuje i velkou rytinu obléhání Prahy

Válkou rozvrácený ostrov  TAŽENÍ
Normané vnikli do Irska pod záminkou pomoci jednomu z králů, načež ho obsadili

V dýmu střelného prachu  REENACTMENT
Na pevnosti Terezín probíhá každý rok velká rekonstrukce bitvy ze sedmileté války

Soudržné šiky pod helvetským křížem  ARMÁDA
Švýcarská pěchota si koncem středověku vydobyla prestiž porážkou železných rytířů

Nástup velkých hlavní  PALNÉ ZBRANĚ
Od 14. století se na evropských bojištích objevil nový prvek – děla rozbíjející nejen hradby

Nejvíce nenáviděný Angličan  VOJEVŮDCE
Kontroverzní kariéra velitele Britské legie v boji proti nezávislosti USA Banastre Tarletona

Hrdinové v boji za svou zem  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Vybrali jsme pro vás šest příběhů vojáků, kteří získali čestná válečná vyznamenání

Zpět na Historické války