Historické války 4/2019

Čingischán, dobyvatel říší
Témata z aktuálního čísla: 
  • Ruský vítěz nad Napoleonem
  • Popravený sběratel
  • Hrdinná obrana za obřími štíty
  • Síla Prorokova odkazu
  • Rytíř bez bázně a hany 

Ruský vítěz nad Napoleonem  VOJEVŮDCE
Skutečným strůjcem úspěšné ústupové taktiky proti Francouzům byl Barclay de Tolly

Punská válka bez Hannibala  TAŽENÍ
Zatímco slavný kartaginský vojevůdce válčil v Itálii, prokonzul Scipio mu zasadil ránu do týla

Popravený sběratel  SOUBOJ OBRAZEM
Renesanční šermíř Paulus Hector Mair sepsal cennou učebnici dobového bojového umění

Pěšáci na koních: ani ryba, ani rak  JEDNOTKA
Dragouni se prosazovali na evropských bojištích od renesance až do první světové války

Honosný meč germánského velmože  CHLADNÉ ZBRANĚ
U moravské vísky Blučina se našel unikátní meč z doby stěhování národů

Hrdinná obrana za obřími štíty  TAKTIKA
Když husité nestačili postavit vozovou hradbu, museli se spokojit s hradbou z pavéz

Velké pavézy vs. dlouhé píky  DUEL
Nájemní vojáci z českých zemí čelili v renesančním Německu armádě landsknechtů

Síla Prorokova odkazu  BITVA
U Jarmúku roku 636 ukázali Mohamedovi následníci svou sílu armádě byzantského císaře

Lučištníci na trojí způsob  STŘELNÉ ZBRANĚ
Staří Slované stříleli do nepřátel různými metodami v závislosti na aktuálních možnostech

Rytíř bez bázně a hany  ŽIVOT BOJOVNÍKA
Francouz zvaný Bayard šel v době soumraku rytířství příkladem svým spolubojovníkům

Zpět na Historické války