Historické války 5/2015

Geniální vojevůdce Jan Žižka
Výběr z obsahu: 
  • Mistr taktiky i strategie
  • A začal bouchat střelný prach
  • Pevnosti vojáků impéria
  • Vrazi ve službách státu
  • Impozantní nástup Švédů


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mistr taktiky i strategie VOJEVŮDCE
Marlborough byl proslulým velitelem mezinárodní armády v boji o španělské dědictví

Ostré hroty a čepele jezdců CHLADNÉ ZBRANĚ
Výběr zajímavých pobočních zbraní pro jezdectvo raného novověku

A začal bouchat střelný prach PALNÉ ZBRANĚ
První pušky se v evropských bitvách osvědčily v 15. století a brzy si získaly velkou oblibu

Zúčtování s drzými barbary TAŽENÍ
Sloup císaře Traiana ukazuje příběh triumfálních římských tažení proti Dákům

Pevnosti vojáků impéria OPEVNĚNÍ OBRAZEM
Římské tábory sloužily legionářům jako opevněná kasárna s veškerým zázemím včetně lázní

V kyrysu a sedle proti Napoleonovi ŽIVOT BOJOVNÍKA
Rakouský kyrysník Grueber sepsal o službě pro habsburského císaře paměti z válečných let

Vrazi ve službách státu ARMÁDA
Asasíni nahrazovali vojsko náboženské sekty, která v Sýrii a Persii založila dokonce stát

Vzpomínka na rozdrcení císaře REPORTÁŽ
K výročí 200 let bitvy u Waterloo uspořádali nadšenci ve Francii obrovskou bojovou slavnost

Impozantní nástup Švédů BITVA
Po vylodění ve střední Evropě rozdrtil král Gustav Adolf habsburské jednotky u Breitenfeldu

Rychlostí proti zbrojím DUEL
Střet švédského špatně vyzbrojeného jezdectva s těžkými kyrysníky dopadl lépe pro seveřany

Boj o výnosný indický obchod LOĎSTVO
Ve dvou námořních bitvách u Suválí získali Angličané jasnou převahu nad Portugalci

Zpět na Historické války