Historické války 5/2016

Triumf Viléma Dobyvatele
Témata z aktuálního čísla: 
  • Pramálo spanilá anglická jízda
  • Byl Jeruzalém královstvím nebeským?
  • Chlouba rakouského stavitelství
  • Géniové, na které se zapomíná
  • Turnaj o horkou lázeň


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Invaze do Británie  TÉMA ČÍSLA
Ostrovy se proti nájezdníkům brání lépe než pevninský stát, ale za časů vikingů se Anglie stala vítaným cílem námořních lupičů i dobyvatelů.

  • Smrt posledního vikinga
  • Dlouhé sekery proti elitní jízdě
  • Den zrození Anglie

Pramálo spanilá anglická jízda  TAŽENÍ
John Gaunt, syn krále Edwarda III., vedl roku 1373 rabovací výpravu napříč Francií

Pohotová střelba zblízka  PALNÉ ZBRANĚ
Ukázky pistolí z doby, kdy si krátké hlavně teprve hledaly své první příznivce
 
Čest a věrnost nade vše  JEDNOTKY
Samurajové – japonští elitní bojovníci, kteří měli často problémy s posloucháním rozkazů

Čepele k osobní obraně  CHLADNÉ ZBRANĚ
Vývoj dýky od dávného starověku až do 16. století

Pevná katolická bašta  OBLÉHÁNÍ  
Dlouhé a marné obléhání Plzně předznamenalo husitským polním vojskům zlý osud u Lipan

Byl Jeruzalém královstvím nebeským?  FIKCE VS. REALITA
Nakolik se režisér Ridley Scott odchýlil ve svém velkofilmu od skutečné historie?

Zastavili Krále Slunce  BITVA  
U Blenheimu roku 1704 se odehrál osudný střet války o španělské dědictví

Chlouba rakouského stavitelství  OPEVNĚNÍ OBRAZEM
Podrobný 3D model pevnosti Terezín představuje jednotlivé části fortifikace

Šikmé zdi proti dělům  OPEVNĚNÍ
Výhody bastionového opevnění proti palným zbraním raného novověku

Rudí zvědové v uniformě  ŽIVOT BOJOVNÍKŮ
Mnozí Apači se v průběhu indiánských válek dali do služeb americké armády

Géniové, na které se zapomíná  VOJEVŮDCI
Brilantní taktici i stratégové řeckých městských států po peloponéské válce

Turnaj o horkou lázeň  REENACTMENT
Fotoreportáž z výpravného rytířského turnaje před hradem Karlštejnem

Zpět na Historické války