Historické války 5/2019

Římské legie proti barbarům
Témata z aktuálního čísla: 
  • Krvavý pád hraběcích rytířů
  • Ďábelská kuše
  • Paluba zrudlá krví
  • Rudí muži na válečné stezce
  • Vrchol holandské fortifikace

Krvavý pád hraběcích rytířů  BITVA
Osudový střet rodu Lucemburků se odehrál roku 1288 u Worringenu

Český vlastenec v rakouské válce ŽIVOT BOJOVNÍKA
Osvícenec a sběratel písemností Jan Jeník z Bratřic získával zkušenosti jako důstojník

Ďábelská kuše  ZBRAŇ OBRAZEM
Schéma pro spouště a napínací mechanismy smrticí střelné zbraně středověku

Triumf svéhlavého hugenota  VOJEVŮDCE
Francouzský admirál Duquesne se proslavil v závěru života při boji proti nizozemské legendě

Paluba zrudlá krví  CHLADNÉ ZBRANĚ
Námořníci na lodích bojovali ve stísněném prostoru, a tak potřebovali speciální čepele

Rudí muži na válečné stezce  ARMÁDA
Kmen Siouxů byl statečný při neustávajícím boji s jinými indiány i bílými vetřelci

Liška ryšavá ve válce s Turkem  TAŽENÍ
Zikmund Lucemburský musel jako uherský král neustále vzdorovat agresi Osmanů

Vrchol holandské fortifikace HRADBY HRADŮ A PEVNOSTÍ
Opevnění Bergen op Zoom patřilo svou propracovaností ke špičce dobové architektury

Trest pro vzpurné Židy  OBLÉHÁNÍ
Babylonský král Nebukadnesar se rozhodl po častých povstáních Židů zničit Jeruzalém

Zpět na Historické války