Historické války 6/2016

Nezastavitelní rytíři
Témata z aktuálního čísla: 
  • Odhodlaný vůdce bez podpory
  • Kníže Horních Uher
  • Princezna ve vojenském táboře 
  • Největší porážka rudokabátníků
  • Nepřítel pod palbou kamenů 


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Odhodlaný vůdce bez podpory  TAŽENÍ
Kartaginský generál Hamilkar Barkas v první punské  válce proti Římanům

Smrtící umění Janovanů  ARMÁDA
Janovské kuše se proslavily na křížových výpravách i ve stoleté válce

Ničivé granáty v hlavních  PALNÉ ZBRANĚ
Děla v 19. století se musela přizpůsobit moderním válkám

Kníže Horních Uher  VOJEVŮDCE
Matúš Čák Trenčiansky se stal navzdory králi prakticky pánem dnešního Slovenska

Veslice v boji o Středomoří  LOĎSTVO
V raném středověku se o námořní nadvládu utkala Byzanc s muslimskými Araby

Hlad je časem přemůže  OBLÉHÁNÍ
Španělé ve třicetileté válce oblehli Nizozemce v Bredě a doufali v jejich vyhladovění

Princezna ve vojenském táboře  OBLÉHÁNÍ OBRAZEM
Obraz Španělská infantka u obležené Bredy dává mimo jiné představu o obléhacím opevnění a táborech

Největší porážka rudokabátníků  BITVA
Sebevědomí elitních britských střelců utrpělo u Isandlwany v boji s černochy kmene Zulu

Nepřítel pod palbou kamenů  CHLADNÉ ZBRANĚ
Praky patří k nejstarším zbraním lidstva a používaly se až do konce středově

Zpět na Historické války