II. světová 1-2/2015: Pancéřoví granátníci, symbol Blietzkriegu

II. světová 1-2/2015
Z oblaků prachu ukrajinských plání se vynořily siluety rychle jedoucích tanků a polopásů. Postupovaly k linii obrany, na kterou začaly dopadat granáty samohybných děl. Bitva, v níž sehrají hlavní úlohu pancéřoví granátníci, právě začala

Hlavním tématem prvního čísla II. světové v roce 2015 jsou pancéřoví granátníci. Vojáci v obrněných transportérech jsou symbolem nejen blitzkriegu ale o celé německé armády za druhé světové války. Samotné panzery by bez těsné součinnosti s vysoce mobilními útvary granátníků svých slavných vítězství rozhodně nemohly nikdy dosáhnout, což je jistě dostatečný důvod, proč bojové taktice granátníků věnovat velký článek.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Při čtení o pozoruhodné taktice, slavných jednotkách, brilantních vojevůdcích, statečných vojácích či fascinující technice ale někdy může unikat to nejpodstatnější. Že válka přinesla milionům lidí nezměrné utrpení. Proto se snažíme pravidelně zařazovat články o válečných zločinech i strádání civilistů a vojáků. Zatímco v minulém čísle našeho časopisu jste si mohli přečíst text o posttraumatické stresové poruše, tentokrát uvnitř najdete rozhovor s veteránkou Paraskou Štoudkovou, která během několika posledních měsíců války sloužila na pooperačním oddělení u 3. brigády 1. československého armádního sboru v SSSR. Jako ošetřovatelka byla ve velmi těsném kontaktu s otřesnými následky rozkazů geniálních vojevůdců či používání nejnovějších typů vojenské techniky na lidi v uniformách i bez nich mít.

Ženské perspektivě jsme tentokrát vůbec věnovali více místa, takže v čísle najdete obrazový článek o tom, jak americká válečná propaganda pracovala s tématem žen v americkém průmyslu a jak tento boj na domácí frontě později ovlivnil jejich společenské postavení. Na závěr bych rád upozornil také na mimořádné „kulinářské okénko“, kde se dozvíte, jako si doma připravit přesně takovou pohankovou kaši, jakou fasovali rudoarmějci v polních kuchyních!

Podrobný obsah II. světová 1-2/2015