II. světová 3/2015: Proč chtěl K. H. Frank zlikvidovat vládní vojsko?

II. světová 3/2015
Hned po skončení druhé světové války protektorátní vládní vojsko obdrželo falešnou nálepku buď kolaborantů, nebo zbabělců. Slova jako vlastenci nebo hrdinové padala s daleko menší frekvencí

I dnes si jen málokdo uvědomí, že řada vládních vojáků položila své životy v boji proti nacistům ať už v domácím odboji, nebo po zběhnutí k italským partyzánským oddílům či dokonce v rámci čs. samostatné obrněné brigády během obléhání pevnosti Dunkerque. Stejně tak důležitá je i skutečnost, že Němci v protektorátu v čele K. H. Frankem „vladařům“ nikdy nedůvěřovali a obávali se jejich potenciální protiříšské činnosti.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jedno z Frankem navrhovaných řešení této nedůvěry dokonce spočívalo v odzbrojení celého sboru a odeslání jeho příslušníků do koncentračních táborů! Všechny tyto skutečnosti vám ve svém textu detailně popíše Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.

Vaší pozornosti by ale neměly uniknout ani další články. Zvláště si dovolím upozornit na velmi zajímavé počtení o německém systému noční protiletecké obrany, tzv. Kammhuberově linii a také na dobový dokument, který se věnuje pilotnímu manuálu k těžkému bombardéru B-24 Liberator. Podobně jako celá řada jiných druhoválečných armádních příruček, i tato se snažila vojákům vštípit některá důležitá pravidla pomocí humorných obrázků a říkanek. Vy teď můžete u jejich překladů posoudit, zda v nás dříme alespoň trochu toho básnického talentu.

Podrobný obsah 2. světové 3/2015