II. světová 4/2016: Jaké výhody měli nositelé Rytířského kříže?

II. světová 4/2016
Asi žádné německé druhoválečné vyznamenání není tak slavné jako Rytířský kříž. Okamžitě po svém ustavení se tento řád stal legendou. Nositelům propůjčoval auru hrdinů a dodnes tvoří neodmyslitelnou součást obrazu německého vojáka za druhé světové války

Pokud byste si dnes chtěli koupit originální Rytířský kříž ve sběratelském stavu a s historií, tedy se znalostí jeho původního nositele, připravte si částku v řádech stovek tisíc korun. Z nejznámějšího vyznamenání druhé světové války se stal ceněný artikl, který mnoho lidí považuje za výbornou investici. Vývoj cen v posledních letech jim zatím dává za pravdu.


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Ritterkreuz však přinášel řadu výhod už vojákům, kteří jím byli vyznamenáni. Nešlo jen o obrovskou společenskou prestiž nebo automatický zisk dovolené, ale mnohdy také o materiální statky. Dobrým příkladem může být vrchní šikovatel Martin Hrustak, sudetský Němec, který se v roce 1944 stal prvním nositelem Rytířského kříže s dubovou ratolestí v brněnském kraji. Nejprve obdrželi jeho rodiče od okresního hejtmana vkladní knížku s obnosem 15 000 korun jako čestný dar. On sám pak projevil zájem o velkostatek s více jak 150 hektary půdy nedaleko svého bydliště, na kterém by po válce mohl hospodařit. Tuto odměnu mu přislíbil i zastupující protektor K. H. Frank. Než však mohlo k předání statku dojít, Hrustak na východní frontě padl. Pak už zbývalo jen uspořádat pompézní pohřeb, na kterém nemohli chybět vysocí straničtí a vojenští funkcionáři, stejně jako smuteční věnec zaslaný samotným Adolfem Hitlerm. Do hrobu ale rodina spustila jen prázdnou rakev. Ani nejvyšší říšské vyznamenání totiž svému nositeli nemohlo zaručit tak obyčejnou věc, jako je poslední odpočinek v rodné hroudě.

Prohlédněte si podrobný obsah II. světové 4/2016