Ilustrovaná historie jaro 2021

Jak moc jsou Češi Keltové?
Výběr z obsahu: 
  • Záhadní Bójové
  • Keltská chýše
  • O čem vyprávějí bójské mince
  • Tádž Mahal
  • Hrad v Karpatech

Keltové

Záhadní Bójové
Keltové byli prvními obyvateli naší země, které známe jménem. Budovali impozantní sídla, byli mimořádně vyspělí, ale neměli žádné písemnictví. Vrchol a pád středoevropských Bójů zajímavě dokládají jejich mince

V běhu staletí
Zásadní milníky keltské historie od kolébky přes římskou expanzi po příchod křesťanství

Keltská chýše
Jak vypadal okrouhlý dům na velšském hradišti?

Keltští vůdci
Deset pozoruhodných osobností, o nichž jste možná slyšeli

Rozhovor s odbornicí
O keltském pohanství, revivalu a živé tradici

O čem vyprávějí bójské mince
Keltové jako první zavedli ražbu mincí na sever od Dunaje, po nich tu na tisíc let zůstala „numismatická poušť“

Mughalská říše

Impérium velkých mogulů
Roku 1526 položil synferganského chána Bábur na indickém subkontinentu základy mughalské říše. Její historie se definitivně uzavřela v roce 1858

Tádž Mahal
Proč je pomník lásky tak úchvatnou památkou?

Alžběta Báthroyová

Krvavá hraběnka
Zažité pojetí případu Báthoryové jako masové vražedkyně

Hrad v Karpatech
Čachtický hrad pod drobnohledem

Oběť intrik a pomluv
Obraz, který z pramenů vyčetla slovenská historička, představuje uherskou hraběnku v jiném světle

Perly historie

Vraždy ve starém Římě
Násilná smrt patřila k životu předních římských politiků i prostých občanů

Bitva o Británii
V létě 1940 se Německo zdálo být neporazitelné, to se však mělo brzy změnit

Devadesát proti Hitlerovi
V řadách RAF do bitvy o Británii zasáhli také Češi a někteří zásadně!

středověkých vynálezů, které změnily svět
Temnému středověku vděčíme za řadu důležitých objevů

Hatšepsut, žena, která se stala králem
Po dlouhých letech rozkvětu se Egypt ocitl na pokraji krize. Přispěla k tomu dáma, která se rozhodla otřást zavedenými pořádky

Bitva u Kresčaku
Co přesně se odehrávalo v sobotu 26. srpna 1346 na jedné pláni v Pikardii

Mýtus o Mayflower
Příběh počátků Spojených států se odehrál trochu jinak, než se traduje

Řím pod hákovým křížem
Nacistická okupace Věčného města a osudy hrdinů, kteří jí vzdorovali

Na obranu žen
Kristina Pisánská, první profesionální evropská spisovatelka, využívala psané slovo k boji proti misogynům

Co by se stalo, kdyby…
… Charles Lindbergh kandidoval na prezidenta? Mohl muž proslavený letem přes Atlantik, ale za války sympatizující s nacismem, ve volbách zvítězit?

Zpět na Ilustrovaná historie