Ilustrovaná historie jaro 2022

Poslední Viking
Výběr z obsahu: 
  • Vládce střední Evropy
  • Jehličková sprcha
  • Faraoni ve válce
  • Poslední Viking
  • Malíř anglického krále

Počátky monarchie: Ferdinand Habsburský

Vládce střední Evropy
Druhorozený syn španělského krále Filipa  Sličného Ferdinand I. položil základy habsburského soustátí, když získal českou i uherskou korunu

Proti králi
Jak probíhal odboj českých stavů proti novému panovníkovi v letech 1546–1547 a jaké měl důsledky?

Ty, Rakousko, buď šťastné sňatkem!
Obraz Václava Brožíka zachytil spojení dvou nejvýznamnějších rodů své doby – Habsburků a Jagellonců – skrze dvojici sňatků

Čistota a hygiena

Klíčové události
Historie boje proti špíně od starověkých civilizací až po současnost

Uvnitř onsenu
Tradiční japonské lázně se dodnes těší oblibě jak mezi místními, tak mezi turisty

Jehličková sprcha
Zvláštní typ masážní sprchy se těšil největší  popularitě v eduardovské Británii

Hlava Sulis Minervy
Nález pozlaceného torza sochy bohyně lázeňství a hygieny svědčí o vážnosti, které se těmto záležitostem dostávalo za římských dob

Starověké lázně
Kam se vydat za největšími klenoty  starověkého lázeňství?

Rozhovor s doktorkou Katherine Harveyovou
Jaký byl vztah středověkých Evropanů k hygieně? Opravdu ji tak zanedbávali, jak si dnes mnozí představují?

Perly historie

Faraoni ve válce
Vládci Egypta osobně stávali v čele vojenských výprav

David Stirling a vznik SAS
Skotský důstojník si svými kousky v nepřátelském týle vysloužil přezdívku „Major Fantom“

Poslední Viking
Norský král Harald Hardrada proslul hlavně neúspěšným pokusem o vpád do Anglie a smrtí v bitvě u Stamford Bridge

Malíř anglického krále
Německý renesanční malíř vytvořil svá nejproslulejší díla na dvoře krále Jindřicha VIII.

Obléhání Plevna
Ruský postup na Konstantinopol v roce 1877 se zastavil u bulharského města Plevna, houževnatě hájeného tureckou armádou

Lze věřit Hérodotovi?
První historik na světě pocházel ze starověkého Řecka. Ne všemu, co napsal, však lze věřit

Nejstarší příběhy Čechů
Dávné dějiny naší země známe hlavně díky kronikářům. Jak moc jsou ale spolehliví? Zeptali jsme se docenta Roberta Antonína

Cesta válečníka
Samurajský kodex bušidó nadřazoval čest životu. Tak se zrodila rituální sebevražda, známá jako seppuku či harakiri

Ponorka CSS Hunley
První úspěšný ponorkový útok provedla Konfederace během americké občanské války

Francouzská vlčice
Anglická královna Izabela Francouzská svrhla svého manžela z trůnu a na jeho místo dosadila jejich syna

Konstantin křesťanem
Jak by to dopadlo s křesťanstvím, kdyby k němu ve čtvrtém století nepřestoupil římský císař Konstantin?

 

Zpět na Ilustrovaná historie