Ilustrovaná historie jaro 2024

Franz Josef I.
Výběr z obsahu: 
  • Z mladičkého císaře stařičkým mocnářem
  • Uvnitř irokézského dlouhého domu
  • Artefakt Hiilili Kokko
  • Windsorové proti Hitlerovi
  • Poslední Římanka

CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I.

Z mladičkého císaře stařičkým mocnářem
S historikem Jiřím Pernesem o téměř sedm desetiletí dlouhé vládě rakouského panovníka

Za zásluhy vojenské i civilní
Vyznamenání, řády a ocenění, které František Josef za života posbíral

VŠE O AMERICKÝCH INDIÁNECH

Důležité události
Dlouhá historie původních obyvatel Nového světa

Uvnitř irokézského dlouhého domu
Detailní pohled do tradičního obydlí kmenů amerického severovýchodu

Po stopách indiánů
Sídliště, jeskyně i bitevní pole spojené s dějinami původních obyvatel Ameriky

Jingle Dress
Šaty poseté zvonky sloužily k rituálnímu uzdravujícímu tanci

Artefakt Hiilili Kokko
Dřevěná rituální  figurka  zpodobňující  nadpřirozenou bytost  uctívanou  pueblany

Succotash
Uvařte si s námi jednoduchý a výživný indiánský pokrm

BRITSKÉ IMPÉRIUM VE VÁLCE

  • Druhá světová válka zásadním způsobem zasáhla do životů civilních obyvatel Spojeného království

Windsorové proti Hitlerovi
Osudy královské rodiny během světového konfliktu

Velká práce malých lodí
S evakuací vojáků od Dunkerku musela pomoci i rybářská nebo hasičská plavidla

Město pod Londýnem
Během bombardování německou luftwaffe se londýnské metro změnilo v jeden velký protiletecký kryt

PERLY HISTORIE

Poslední Římanka
Císařovna  Galla  Placidia  zažila  ostudné  porážky i poslední  vzedmutí  západořímské  říše

Princezna světice
Pro dceru Přemysla Otakara I. Anežku byl připraven život v luxusu a hojnosti. Ona však dala přednost klášteru

Vzestup Mongolů
Nájezdníci z východu pokořili mocné říše a vybudovali největší impérium dějin

Co kdyby Rasputin přežil?
Jak by se změnil chod historie, pokud by šílený mnich stojící po boku carské rodiny nepadl za oběť atentátu?

Synové draka
Soupeření bratří Radua a Vlada Draculy mělo pro osudy malého Valašského knížectví katastrofální následky

Bohové Egypta
Život starověké civilizace na Nilu ovlivňovala celá řada božstev a mytických bytostí

Bitva u Caporetta
Spojené síly Rakouska-Uherska a císařského Německa uštědřily na podzim roku 1917 Italům bolestivou porážku

Kdo jsou pohané?
V co věřili a dodnes věří lidé hlásící se k polyteistickým náboženstvím?

Promýšlet Azincourt
Historik Michael Livingston odhaluje své nové poznatky o jedné z nejslavnějších bitev stoleté války

Zpět na Ilustrovaná historie