Ilustrovaná historie léto 2021

Pád říše Aztéků
Výběr z obsahu: 
  • AkropolisŘečtí filozofové
  • Řečtí filozofové
  • Papežská švýcarská garda
  • Nehodný princ zlatým králem
  • Emancipované kněžny Zaháňské

Antické Řecko

Zkoumáme bohatou a mnohovrstevnatou historii civilizace která v mnohém utvářela západní svět. od bitvy u Marathonu přes vzestup Alexandra Velikého až po mučednictví filozofky Hypatie.

Klíčové události
Milníky, které formovaly svět starých Řeků

Akropolis
Mnohé stavby na pahorku nad Athénami patřily mezi klenoty starověkého Řecka

Pythie
Tajemství věštkyně Apollonova chrámu v Delfách

Řečtí filozofové
Deset pozoruhodných učenců, jejichž dílo utvářelo evropské myšlení

Rozhovor s profesorkou Edith Hallovou
Homérovy eposy po staletí fascinovaly svět, ale došlo ve skutečnosti k trojské válce?

Papežství

Papežská švýcarská garda
Vše podstatné o stráži Svatých otců

V běhu staletí
Nahlédněte do dějin jedné z nejmocnějších a nejvlivnějších institucí, od jejího vzniku do současnosti

Bazilika sv. Petra
Co utváří nejvýznamnější poutní místo nad hrobem prvního apoštola?

Rozhovor s Catherine Fletcherovou
O Vatikánu v italských válkách a jejich dopadu na církev v čase nástupu protestantismu

Přemysl Otakar II.

Poslední bitva rytířského vládce
Ne nadarmo získal český panovník ještě za svého života přízvisko „železný“. Obhájil ho i v osudný den u Suchých Krut?

Zde leží Přemysl, jinak Otakar
Co prozradily královy ostatky v rukou antropologů?

Nehodný princ zlatým králem
Proč se českému panovníkovi nepovedlo vytvořit velkou trvalou říši? Rozhovor s odborníkem

Perly historie

Krvavý vzestup Kleopatry
Poslední egyptská panovnice neváhala zradit vlastní sourozence, aby uchvátila trůn

SMĚRŠ: Stalinovi lovci špionů
Zlověstná kremelská organizace měla stíhat především nepřátelské agenty, díky Ianu Flemingovi účinkuje i v „bondovkách“

Cortésův hněv
Cesta ambiciózního muže z Medellínu do srdce Aztécké říše. Které okamžiky sehrály hlavní roli v jejím pádu

Císař bez říše
Po porážce Německa v první světové válce strávil Vilém II. zbytek svého života v exilu. Jak se postavil k nástupu Hitlera?

Emancipované kněžny Zaháňské
Moudrá žena z Babičky Boženy Němcové a její tři sestry v neobvyklém pohledu

Co kdyby CIA nikdy nevznikla?
Jak vlivná je nejmocnější tajná služba na světě a kde zanechala své stopy?

Křivák Cromwell?
Smutný osud architekta anglické reformace v časech Jindřicha VIII.

Zapomenuté fronty první světové války
Hrůzy i hrdinské činy, které se udály mimo evropskou západní frontu

Obléhání Varšavy
Měli Poláci šanci ustát invazi hitlerovských vojsk?

Zpět na Ilustrovaná historie