Ilustrovaná historie léto 2022

Tajemství řádu Templářů
Výběr z obsahu: 
  • Kauza evropských rozměrů
  • Co kdyby neproběhla?
  • Klíčové události
  • Zapomenuté ženy starověku
  • Nadílka do zákopů

Pražská defenestrace

Kauza evropských rozměrů
Vyhození pražských konšelů z okna 23. května 1618 uvrhlo starý kontinent do tři dekády trvající války

V detailním pohledu
Jak proběhl samotný akt vzpoury? Kdo se jej zúčastnil a jaké byly motivace jednotlivých účastníků?

Hodiny poté
Od chaosu po samotné defenestraci až po vypuknutí občanské války mezi katolíky a protestanty

Co kdyby neproběhla?
Jaké jsou další možné scénáře vývoje českých a evropských dějin, pokud by k defenestraci nedošlo?

Hedvábná stezka

Klíčové události
Historie obchodní spojnice mezi Východem a Západem od starověku až po novou dobu

Uvnitř karavanseráje
Podél hlavních tras vyrostla hustá síť odpočívadel, kde mohli cestující načerpat síly a doplnit zásoby

Tkadlena hedvábí
Výroba luxusní látky představovala ve starověké Číně ženskou záležitost. Jak ale probíhala?

Dětský kabátek
Bohatě zdobený kus oděvu z 8. století byl zřejmě darem pro tibetského prince

Cestovatelé po stezce
Hedvábnou stezkou putovali různými směry obchodníci, diplomaté, misionáři, ale i objevitelé a dobrodruzi

Cesty otroctví
Obchod s lidmi patřil k běžné součásti starověkých civilizací. O jeho významu pro rozvoj Hedvábné stezky s profesorkou Susan Whitfieldovou

Památky a muzea
Objevte nejvýznamnější pozůstatky dávné obchodní cesty i muzea, která se její historii věnují

Perly historie

Vzestup templářů
Cesta křesťanských rytířů od hrstky bojovníků za víru až po jednu z nejmocnějších institucí středověku

Dickensův Londýn
Překotně se rozvíjející britská metropole inspirovala slavného spisovatele k napsání klenotů světové literatury

Zapomenuté ženy starověku
Formovaly tvář světa. Jak to, že na ně historie tak často zapomíná?

Bitva u Dien bien phu
V údolí na severu Vietnamu utrpěli Francouzi osudovou porážku od místních partyzánů

K půnebí tiskni, po jazyku válej…
S historikem Martinem Markelem o dějinách vína v českých zemích od středověku po současnost

Soud mečem
Když si středověká justice nevěděla rady, přicházel na řadu boží soud, v němž zpravidla vítězil ten silnější

Kaiserschmarrn
Recept na trhanec, který si zamiloval i rakouský císař František Josef I.

Spisovatelka Božena Němcová
Její knihy jí získaly slávu a obdiv, v soukromém životě se jí však příliš nedařilo

Nadílka do zákopů
Jak zpříjemnit vojákům Vánoce na frontě? Na dárky pro bojovníky za vlast se skládali civilisté v zázemí i královské rodiny

Lovci kacířů
Španělská inkvizice šířila strach dlouhá století. Jejími hlavními oběťmi byly rodiny židovských a muslimských konvertitů

Zpět na Ilustrovaná historie