Ilustrovaná historie podzim 2023

Mnichov 1938
Výběr z obsahu: 
  • Zpátky do říše
  • Co kdybychom se bránili?
  • Victoria Memorial hall
  • Parthenónské sochy
  • Démoni starověku

Poprava republiky

Zpátky do říše
V roce 1938 se německé požadavky vůči československé vládě vyostřily. Vleklá krize nakonec vyústila v předání části území republiky hitlerovskému Německu

Zapomněl Chamberlain dohodu v Mnichově?
Pro britského premiéra měla smlouva o Československu tak nízkou hodnotu, že její originál omylem nechal v Bavorsku

Co přinesl Mnichov?
Dohoda znamenala zánik první republiky, konec demokracie a předznamenala cestu k německé okupaci

Co kdybychom se bránili?
Jaké šance měla mladá republika proti většímu sousedovi?

Vše o britském impériu

Klíčové události
Přehledné shrnutí dějin jednoho z největších impérií na světě

Victoria Memorial hall
Detailní pohled na monumentální pomník královny Viktorie v indické Kalkatě

Sepoj
Domorodý válečník ve službách Východoindické společnosti

Parthenónské sochy
Jak se poklady klasického Řecka dostaly až do muzea v Británii?

Za krále proti nacismu
V době vypuknutí druhé světové války poslalo impérium do boje miliony mužů z celého světa

Perly historie

Historie zoologických zahrad
Panovníci a boháči budovali soukromé zvěřince s exotickými tvory od nepaměti. Teprve v předminulém století začaly vznikat expozice se zvířaty pro širokou veřejnost

Gruzínská zlatá královna
Za vlády Tamary Veliké zažilo kavkazské království nebývalý politický i kulturní rozmach

Démoni starověku
Od úsvitu dějin věřili lidé v temné síly, které ohrožovaly a komplikovaly jejich životy

Velké renesanční umělkyně
Pozapomenuté malířky, sochařky a spisovatelky novověké Itálie

Bitva u Sedanu
Vítězství Pruska a jeho spojenců nad Francouzi roku 1871 vedlo ke sjednocení Německa pod vládou Viléma I.

Mumie ze zlata
Artefakty z egyptské provincie Hawara ukazují bohatství a kulturní rozmanitost Egypta na začátku našeho letopočtu

Poupě v srdci evropy
Novověká mapa Bohemiae Rosa zobrazuje české země jako růži s Prahou ve středu

Medicína viktoriánské anglie
V 19. století prošly léčebné techniky zásadními proměnami, které ovlivňují boj proti chorobám a zraněním dodnes 

Co kdyby Johanka nezvítězila u orléansu?
Mladá venkovanka v brnění rozehnala anglické vojáky obléhající město a získala si respekt svých mužů i královského dvora. Kdyby neuspěla, odvíjely by se dějiny Francie úplně jinak

Cesta rokenrolu
Rocková hudba se po druhé světové válce stala životním stylem celé generace západní mládeže

Poslední křižáci
Řád německých rytířů se zrodil během křížových výprav do Svaté země. Nejtužší boje však nakonec řád musel svést s polskými králi a pruskými a litevskými pohany

Gangy new Yorku
V přistěhovalecké čtvrti Five Points se rodily bandy proslulé svou násilností a kriminálním chováním

Zpět na Ilustrovaná historie