Kauzy č. 10

1099: První křížová výprava
Témata z aktuálního čísla: 
  • Každý chce věčnou spásu
  • Předehra v Konstantinopoli
  • Kdo byl kdo v první křížové výpravě
  • První střetnutí s Turky
  • Svaté město plné krve
  • Kdyby výprava byla poražena


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Příprava na výpravu

Bůh tomu chce!
Papež Urban II. vyzval na koncilu v Clermontu k tažení, které by osvobodilo Jeruzalém

Každý chce věčnou spásu
Ještě před výpravou evropských velmožů se vydaly na cestu houfy prostých křesťanů

Předehra v Konstantinopoli
Křižácká vojska se setkala v hlavním městě byzantské říše, kde začala vlastní výprava

Kdo byl kdo v první křížové výpravě
Přehled hlavních skupin evropských rytířů s vizitkou nejznámějších vůdců a velmožů

Papež Urban II. propaguje křížovou výpravu v Clermontu

Boj pod znamením kříže

První střetnutí s Turky
Při průchodu Malou Asií dobyli křižáci město Nikáju a porazili Turky v údolí Dorylaeum

Bojovníci Kristovi a Alláhovi
Rozdíly ve výzbroji a bojové taktice mezi evropskými rytíři a muslimským vojskem

Město na břehu Orontes
Prvního výrazného úspěchu dosáhli křižáci, když po dlouhém obléhání dobyli pevnou Antiochii

Svaté město plné krve
Vytouženým cílem výpravy se stalo dobytí Jeruzaléma, kde proběhlo kruté vraždění a plenění

Usazení křižáků v Palestině

Ostrovy v muslimském moři
Po vítězné výpravě založili Evropané na Blízkém východě feudální státy pod vládou jeruzalémského krále

Pohled arabského bojovníka
Usáma ibn Munkiz byl arabský velmož, který zanechal cenné svědectví o pobytu křižáků

Kdyby výprava byla poražena
Evropa bez křížových výpravy by byla ochuzena o velkou část svého kulturního vývoje

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)