Kauzy č. 11

Vražda Albrechta z Valdštejna
Výběr z obsahu: 
  • Albrecht z rodu Valdštejnů
  • Chystal se zradit císaře?
  • Císařem posvěcená vražda
  • Ani po smrti nemá klid
  • Kdyby Valdštejna nezavraždili


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Valdštejn na počátku války

Habsburkové ve válce proti protestantům
Třicetiletá válka vypukla v Čechách, ale stala se prvním celoevropským konfliktem

Albrecht z rodu Valdštejnů
Vévoda pocházel sice ze starobylého českého rodu, ale jeho rodiče byli vcelku chudí

Voják Albrecht na cestě k velké válce
Vojenskou kariéru začal už v mládí, ale pochopil, že nejvíc vynáší vojenské podnikání

Valdštejn v sedle

Mocný a nepohodlný Valdštejn

Někteří padli, jiní povýšili
Přehled nejvýznamnějších Valdštejnových spojenců a nepřátel v Říši

Bez Valdštejna válku nevyhrajeme
Na nátlak vévodových protivníků zbavil císař Valdštejna velení, ale musel mu ho vrátit

Chystal se zradit císaře?
Valdštejn tajně vyjednávat s protestantskou stranou. Uvažoval o míru nebo se chtěl chopit moci?

Nemocemi sužovaný šlechtic
Vévodův lékař dr. Sachs dobře věděl, jak špatný je generalissimův zdravotní stav

Smyčka se utahuje
Valdštejnovi protivníci intrikami dotlačili císaře k vydání příkazu k likvidaci generalissima

Císařem posvěcená vražda
Důstojníci původem z britských ostrovů se nabídli, že odstraní vévodu i jeho spojence

Bitva u Lützenu

Valdštejnovo dědictví

Dravci nad kořistí
Bohatství zlikvidovaného vojevůdce se stalo snadnou kořistí pro jeho nepřátele

Ani po smrti nemá klid
Odkaz mocného generalissima zkoumají nejen historici, ale chopila se ho i řada umělců

Kdyby Valdštejna nezavraždili
Tři možné směry vývoje naznačují, co by se stalo, kdyby se vévoda v určitých okamžicích rozhodl jinak

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)