Kauzy č. 12

Fenomén Baťa
Témata z aktuálního čísla: 
  • Kdo byl Tomáš Baťa
  • Podnikavost rodu Baťů
  • Čím se lišil od konkurence
  • Osobnosti po boku šéfa
  • Chtěl se stát Baťa prezidentem?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Kdo byl Tomáš Baťa

Podnikavost rodu Baťů
Tomáš Baťa pocházel ze starobylé ševcovské rodiny s předky doložitelnými do 16. století

Krach, z něhož se poučil
První pokus o podnikání skončil neúspěchem, ale Tomáš ho dokázal překonat

Zkušenosti z ráje kapitalistů
Cenné poznatky získali bratři Baťové jako dělníci v Americe

Právo posledního slova
První střet s odbory skončil jasným vítězstvím Tomáše Bati

Baťovský zázrak

Požehnání světové války
Zdá se to jako paradox, ale rakouské válečné státní zakázky Baťovi výrazně pomohly

Republika radost nepřinesla
Po rozpadu monarchie musel Baťa přizpůsobit výrobu novým podmínkám

Čím se lišil od konkurence
Baťova organizace práce: decentralizace a samospráva dílen, účast zaměstnanců na zisku

Spokojený a výkonný zaměstnanec
Ve Zlíně se razila teorie, že dělník udělá nejvíc, když má motivaci a je relativně spokojený

Krizi navzdory
Černý pátek na newyorské burze roku 1929 způsobil i firmě Baťa značné problémy

Loučím se s tebou, věrný Moravane
Nečekaná smrt Tomáše Bati při leteckém neštěstí přinesla mimo jiné i otázku dědictví

Na vrchol úspěchu
Nový ředitel Jan Antonín Baťa přivedl firmu k nebývalému rozkvětu i v zahraničí

Osobnosti po boku šéfa
Bez lidí typu Dominika Čipery či Huga Vavrečky by úspěch firmy nebyl možný

Neslavný konec Baťů v ČSR

Chtěl se stát Baťa prezidentem?
Ač měl Jan Antonín Baťa dobré nápady k rozvoji státu, nepohodl se s Edvardem Benešem

Útěk před nacisty
Po podepsání mnichovské dohody se Jan Antonín rozhodl včas emigrovat do USA

Mezi nacisty a nepřízní Spojenců
V zahraničí se Baťa dostal na černou listinu Spojenců pro údajnou spolupráci s Třetí říší

Úpadek slavné značky
Komunistický režim po válce podnikání nepřál a problémy přiostřily i vážné rodinné spory

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)