Kauzy č. 13

Hříchy rodu Borgiů
Témata z aktuálního čísla: 
  • Přibarvené hříchy cizáckého rodu
  • V kanceláři čtyř papežů
  • Zapomenutí Borgiové
  • Světec v proklínaném rodu
  • Střemhlavý pád pyšného syna


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Na cestě k moci

Přibarvené hříchy cizáckého rodu
Jméno španělské rodiny, údajně s židovskými předky, bylo v Itálii záměrně očerňováno

Římané se perou, Španěl se směje
První borgiovský papež Kalixt III. prosadil do vysokých funkcí řadu svých příbuzných

V kanceláři čtyř papežů
Rodrigo Borgia začal svoji kariéru jako dlouholetý mocný místokancléř Vatikánu

Kondotiérská hra na válku
Přehled nejvýznamnějších italských států, které stály proti papežskému státu v době Borgiů

Alexandr VI. papežem

Konečně vysněná tiára
Intriky při papežské volbě roku 1492 překročily únosnou mez, ale Borgia v nich uspěl

Konec hry na válku
Po vpádu francouzského krále Karla VIII. do Itálie se ukázala zaostalost italských zbraní

Co bylo papeži drahé?
Zvláštní „rodinné“ poměry papeže: milenka, uznané děti, jejich matka, a další příbuzní

Záhada Juanovy vraždy
Nejoblíbenější Rodrigův syn byl neuvěřitelně rozmazlený fracek, jehož život skončil v Tibeře

Cesareho vojenská kariéra
Už v 18 letech ho otec povýšil na kardinála, ale nakonec se stal obávaným vojevůdcem

Kráska s temnou pověstí
Lukrécie se na příkaz otce třikrát vdala, ale údajně měla vztah s papežem i bratrem Cesarem

Zapomenutí Borgiové
Joffre, Angela, Juan starší: méně slavní členové rodu, kteří také ovlivnili jeho dějiny

Cesareho tažení proti všem
Rozhovor mocichtivého syna Borgiů s jeho osobním věrným zabijákem Michelettem

Co přežilo borgiovského papeže
Alexandr VI. umíral téměř v osamění, intriky pro novou volbu už se rozběhly

Odkaz Borgiů

Střemhlavý pád pyšného syna
Necelé tři měsíce po otcově smrti se Cesare dokázal udržet na politickém výsluní

Proměna pomlouvané „travičky“
Když se z Lukrécie stala vévodkyně z Ferrary, získala si oblibu svých poddaných

Světec v proklínaném rodu
Juanův vnuk Francisco se stal generálem jezuitů a tvrdě prosazoval zachování celibátu

Kdyby se papež rozhodl jinak
Tři možné cesty, jimiž se mohla ubírat historie Itálie, kdyby Alexandr VI. změnil mínění

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)