Kauzy č. 19

Císař římský Karel IV.
Výběr z obsahu: 
  • Budu císařem!
  • Krize středověku
  • Kauza Otce vlasti
  • Podruhé v Římě
  • Vojáci Jeho Milosti


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Z kralevice králem

Kauza Otce vlasti
Čím se Karel IV. zapsal do českých a evropských dějin? 8 Krize středověku Evropu doby Karlovy sužovaly inflace, stoletá válka, krize papežství či černá smrt

Těžké mládí kralevice
Václava Dětství, výchova ve Francii a první zkušenosti s politikou i válkou

Boje s Wittelsbachy o trůn
Karlovi v tvrdém střetu s mocným císařem Ludvíkem Bavorem pomohlo i štěstí 16 Karel českým králem Když se mladý kralevic roku 1333 vrátil do Čech, byla země v rozvratu

Za císařskou korunou 

Všichni císařovi muži
Kdo byl kdo v Karlově nejužší radě a jak mu dopomohl k císařské koruně?

Budu císařem!
Proč Karel vyplnil léta 1350–1354 obrovským úsilím o zisk císařské hodnosti?

Směr Řím!
Karlova nebezpečná a nejistá jízda severní Itálií do Věčného města

Vojáci Jeho Milosti
Jakou zbroj nejčastěji používali a jakými zbraněmi se bili Karlovi bojovníci?

Slavná císařská korunovace
Podrobný průvodce první korunovací českého krále na císaře Svaté říše římské

Čas udělat doma pořádek
Lesk císařské koruny posílil Karla IV. i doma, což pocítili lapkové či Rožmberkové

Na vrcholu moci

Luxus císařského dvora
Hostiny, turnaje i nejnovější móda na pražském císařském dvoře

Císař zákonodárce
Majestas Carolina a Zlatá bula – dva přelomové zákoníky s rozdílným osudem

Podruhé v Římě
Roku 1368 se Karel IV. do Říma vrátil pro diadém pro svou čtvrtou manželku

Největší Čech, nebo Němec?
Otec Lucemburk, matka Přemyslovna – kým vlastně byl Karel IV.?

Kdyby Karel IV. císařskou korunu nezískal
Co by se dělo s Českými zeměmi? Co kdyby na výpravě zahynul?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)