Kauzy č. 20

Sudety: ztráta a odsun
Výběr z obsahu: 
  • Konfliktní společenství
  • Sudetští Němci v cizím státě
  • „Domů do Říše!“
  • Demolice Sudet
  • Noví lidé do pohraničí!


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Němci v českých zemích

Příběh slova Sudety
Od zeměpisného pojmu k mocensky výbušnému označení

Němci ve středověkých Čechách
Osadníci z Říše s sebou přinášeli nové technologie, zákony i mravy

Pobělohorský triumf němčiny
Vláda německé Vídně a éra českého i „sudetoněmeckého“ národního obrození

Konfliktní společenství
Sílící národnostní soupeření v českých zemích za císaře Františka Josefa I.

Zlaté sudetoněmecké ručičky
Sudety měly dost surovin pro rozvoj průmyslu a jejich obyvatelé toho dokázali využít

Neklidné Sudety

Sudetští Němci v cizím státě
Hned po vzniku Československa vyhlásili „naši Němci“ čtyři separatistické provincie

Sudetoněmečtí politici
Kdo dominoval v sudetoněmecké politice do nástupu Konrada Henleina?

Promarněná příležitost
Dokud zemi nezasáhla hospodářská krize, trvalo mezi Čechy a Němci „ozbrojené příměří“

Prostě Henlein!
Závratná kariéra nevýrazného solidního úředníčka z Liberecka

„Domů do Říše!“
Sudetští Němci se během československé krize 1938 stali Hitlerovou pátou kolonou

Říšská župa Sudety
Necelých sedm let byly Sudety součástí nacistické třetí říše

Němci ven!

Zůstanou, nebo půjdou?
Za války probíhala složitá jednání o tom, kolik Němců a jakým způsobem po válce vysídlit

Zbavme se Němců!
Během let 1945–1946 bylo z Československa odsunuto kolem tří milionů Němců

Noví lidé do pohraničí!
Sudety se po odsunu měly stát výstavní skříní republiky, ale dosídlení se nepovedlo

Co se zbylými Němci?
Neodsunuté Němce čekal rozptyl do vnitrozemí a postupná asimilace

Demolice Sudet
Až polovina domů v pohraničí nebyla dosídlena, a tak tam proběhlo velké bourání

Chladné přijetí
Málo známý příběh o tom, co čekalo sudetské Němce v nových domovech

Kdyby k odsunu Němců nedošlo?
Čtyři varianty alternativních poválečných česko-německých vztahů

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)