Kauzy č. 21

Jan Hus, proces s českým kacířem
Témata z aktuálního čísla: 
  • Soud nad Janem Husem
  • Kacíř patří za mříže
  • Inspirací nejen kumštýřům
  • Církev rozklížená schizmatem
  • Jan Hus rozdělující a smiřující


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Husova doba

Jan Hus rozdělující a smiřující
Český reformní kazatel jako rozporuplná stálice našich i evropských dějin

Církev rozklížená schizmatem
Jak nákladné dvojpapežství roztáčelo spirálu nových církevních poplatků

Život v předhusitských Čechách
Jak se žilo v českých zemích za Václava IV. a chtěl na tom Hus něco měnit?

Kolos na hliněných nohou
Pohled do útrob církve v Čechách, bohaté organizace, kterou se Hus rozhodl změnit

Kostnický koncil

Kněz, kazatel, reformátor
Jak se z venkovana Jana Husa stal univerzitní mistr a populární pražský kazatel?

Viklač přemýšlivých hlav
Oxfordský učenec Jan Viklef zasel v Čechách myšlenky, které přerostly v bouři

Klatby na Husa
Husův proces začal nenápadně už roku 1410 a český reformátor na tom měl svůj podíl

Husovi kostničtí soudci
Kdo byl na koncilu v Kostnici vůči Husovi umírněný a kdo volal po tvrdém trestu?

Kacíř patří za mříže
Proč skončil betlémský kazatel v Kostnici ve vězení a mohl za to Zikmund?

Kardinál u vězněného Husa
Kardinál Zabarella by rád pochopil, proč vězněný mistr Hus koncilu stále vzdoruje

Soud nad Janem Husem
Jak si obhájce Boží pravdy vedl při třech veřejných slyšeních a proč byl upálen?

Hus mrtev, a co dál?
Husovou smrtí nic nekončilo, naopak v Čechách to vřelo jako nikdy předtím

Odkaz mistra Jana

Epilog kostnického koncilu
Církevní sněm v Kostnici zasedal ještě skoro tři roky po Husově upálení a řešil schizma

Muž stera tváří
Proměny obrazu a odkazu betlémského kazatele od středověku po 20. století

Inspirací nejen kumštýřům
Jak Husův život ztvárnili J. K. Tyl, Otakar Vávra, Smoljak se Svěrákem nebo Mussolini?

Kdyby Hus do Kostnice nešel
Připravili jsme dva možné scénáře vývoje, kdyby Hus cestu na koncil neriskoval

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)