Kauzy č. 22

Waterloo: Drtivá porážka a konec snu o francouzském impériu
Výběr z obsahu: 
  • Nová válka, její velitelé a sbory
  • Dvě bitvy v jednom dni
  • Jak a čím se bojovalo
  • Útoky, které se nezdařily
  • Napoleon se vzdává


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Napoleonových sto dní

Bitva plná otazníků
Historici v hodnocení bitvy u Waterloo dlouho podléhali Napoleonovým legendám

Let orla
Excísařův triumfální návrat z vyhnanství na Elbě přivedl spojence znovu do pole

Nová válka, její velitelé a sbory
Jaký byl u Waterloo poměr sil, kdo komu velel a z jakých jednotek se skládaly armády

Preventivní úder
Francouzi hodlali vsadit na moment překvapení a vrazit klín mezi Brity a Prusy

Dvě bitvy v jednom dni
Po bitvách u Ligny a Quatre Bras 16. června byl císař přesvědčen, že Prusy rozdrtil

Osudová bitva

Rozhodnutí proti pravidlům
Proč Napoleon během tažení rozdělil svou Severní armádu na dvě uskupení?

Skvěle vybraná pozice
Podrobný popis bojiště, které pro obrannou bitvu mistrně vybral ustupující Wellington

Jak a čím se bojovalo
Jaké zbraně, taktiky a speciální jednotky obě strany v kampani roku 1815 použily?

Útoky, které se nezdařily
Hned v prvním dějství bitvy připravili Britové Francouzům několik defenzivních pastí

Prorazit stůj co stůj!
Ani odpolední útoky francouzského těžkého jezdectva střed britské linie neprolomily

Garda jako poslední naděje
Kolem půl čtvrté se na scéně objevili Prusové a francouzský císař musel hrát vabank

Napoleon se vzdává
Jaké měla Napoleonova porážka u Waterloo bezprostřední důsledky

Chyby a lži

Fatální Napoleonovy chyby
Křížení rozkazů, podcenění protivníka, pasivita a další klíčové chyby Francouzů

Zavinil jsem prohru já?
Fiktivní rozhovor s maršálem Grouchym, kterého nejen Napoleon vinil za prohru u Waterloo

Kdyby Napoleon u Waterloo vyhrál
Nechali by spojenci císaře vládnout, kdyby u Waterloo vyhrál?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)