Kauzy č. 23

Bible: Kniha knih pohledem historiků
Témata z aktuálního čísla: 
  • Neznámá Bible
  • Abeceda Nového zákona
  • Kristus jako literární fikce?
  • Ježíš hřešící, trpící, zpívající
  • Ježíš očima muslimů


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Tajemný Starý zákon

Kniha všech knih
Jaké jsou základní charakteristiky největšího světového bestselleru?

Neznámá Bible
Ve Starém zákoně najdeme řadu příběhů, které zarážejí svou brutalitou

Abrakadabra, hokuspokus!
Věděli jste například, že zvolání „houby s octem“ je spjato s Ježíšem Kristem?

A nejezte netopýry!
Bible obsahuje poměrně podrobné příkazy týkající se jídla, tedy co je košer a co ne

Sex v Bibli
Starý zákon se tělesnosti nevyhýbá, najdeme tu vše od lyrické lásky až po incest

Hrdina jménem Ježíš

Abeceda Nového zákona
Josef, Jan Křtitel, Kaifáš a Pilát Pontský patří ke klíčovým aktérům Kristova dramatu

Ježíš v evangeliích
Nevšední životní příběh Ježíše Nazaretského podle Nového zákona

Kristus jako literární fikce?
Sledujte dramatické pátrání po tom, jestli nejvlivnější osobnost v dějinách skutečně existovala

Mesiáš a jeho ženy
Ježíš své apoštoly hledal pouze mezi muži, přesto hrají ženy v Bibli velmi důležitou roli

Nejen dvanáct apoštolů
Co o učednících Krista říká Bible, co legendy, jaká je tradice a co skrývají apokryfy?Největší zrádce všech dob
Fiktivní rozhovor Jidáše s veleknězem Kaifášem nám poodhalí zákulisí Ježíšova konce

Věčný zdroj inspirace

Co se do Bible nevešlo a proč?
Proč se některé rané texty o Ježíšově životě církvi nehodily a proč rozněcují naši fantazii?

Ježíš očima muslimů
Co spojuje a odlišuje Bibli a Korán a co říká islám o Ježíšovi, jeho rodičích a Svaté Trojici?

Ježíš hřešící, trpící, zpívající
Ze stovek uměleckých ztvárnění Kristova příběhu jsme vybrali hlavně ty kontroverznější

Průvodce liturgickým rokem
Připomeňme si hlavní křesťanské svátky, které nás rok co rok provázejí

Konec všech věcí
Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, útočí na smysly čtenáře vodopádem nejasných symbolů

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)