Kauzy č. 24

Vražda svatého Václava
Témata z aktuálního čísla: 
  • Legendární český panovník
  • Mezi mocnými Franky a Moravany
  • Neznámé osudy mladého knížete
  • Poslední boj knížete Václava
  • Zrození Václavova kultu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Evropa a přemyslovské Čechy

Legendární český panovník
Co dnes (ne)víme o životě a násilné smrti sv. Václava, symbolu Země české

Nejisté dávné časy
Co se dělo v Evropě v éře prvních Přemyslovců?

Mezi mocnými Franky a Moravany
Jaké bylo soužití Čechů s Velkou Moravou a jak silný vliv měla Východofrancká říše?

Ve jménu Krista proti pohanům
Tvrdé soupeření křesťanství se zástupem starých slovanských bohů

Krvavá cesta k moci
Získat vládu odstraněním bližního svého patřilo k běžné praxi raného středověku

Drama ve Staré Boleslavi

První Přemyslovci i ti druzí
Kdo hrál ve Václavově příběhu důležitou roli? Výběr některých klíčových jmen

Neznámé osudy mladého knížete
Dalekosáhlé rozpory mezi písemnými a hmotnými prameny o Václavově narození

Zakladatel německé říše
Vláda krále Jindřicha I. Ptáčníka a jeho vztahy s východními sousedy

Pod Václavovou korouhví
Byl kníže Václav mnich na trůně, či vynikl i jako válečník a diplomat?

Poslední boj knížete Václava
Příčiny staroboleslavské vraždy, její detailní rekonstrukce a možné alternativní scénáře

Vládce je mrtev, ať žije vládce!
Co přišlo bezprostředně po 28. září 935 a jaké byly důsledky Václavovy smrti?

Znepokojující zprávy z Prahy
Jak mohl vypadat rozhovor mezi knězem Hermanem a řezenským biskupem Isangrimem

Legenda žije

Mocný nový kníže Čechů
Boleslav I. vybudoval z kmenového knížectví středoevropskou velmoc

Zrození Václavova kultu
Jaký příběh nám vyprávějí svatováclavské legendy a kdo inicioval Václavovo svatořečení?

Druhý život zavražděného knížete
Svatý Václav provází coby mocný ochránce celé naše dějiny

Kdyby ve Staré Boleslavi vrazi selhali
Čekala by Čechy válka mezi Přemyslovci, nebo Václavovo století?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)