Kauzy č. 26

Protokoly sionských mudrců
Témata z aktuálního čísla: 
  • Protokoly a antisemitismus
  • Zavraždili Anežku Hrůzovou!
  • Zřídla veškerého zla
  • Bij Žida, spas Rusko!
  • Na každém šprochu…


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Dlouhé dějiny antisemitismu

Protokoly a antisemitismus
Jak může být nějaké vlivné dílo plagiátem a falzifikátem zároveň?

Ďáblovi spojenci
Sedm nejčastějších předsudků proti Židům, jež přetrvaly staletí

Vyvoleni k utrpení?
Historie židovského národa je plná bolesti i houževnatosti

Zkáza neboli pogrom
Od konce 19. století se východní Evropou šířily pogromistické nálady

Zavraždili Anežku Hrůzovou!
Byla mladá dívka v Polné skutečně takzvaně zakošerována?

Nejnebezpečnější falzum

Zřídla veškerého zla
O světovládu kromě Židů prý usilovali templáři, jezuité či svobodní zednáři

Co obsahují Protokoly?
Výběr nejzajímavějších bodů ze sedmdesáti stran antisemitského pamfletu

Bij Žida, spas Rusko!
Pátrání po autorech nás zavede do malé padělatelské dílny a světa carské tajné policie

Protokoly dál útočí

Jsou padělkem, nebo dílem Židů?
V roce 1921 byly poprvé označeny za padělek, ale spory o jejich pravost neutichly dodnes

Ve službách nacistů
Jaký podíl měl antisemitský spis na ideologii třetí říše i samotný holocaust?

Na každém šprochu…
Fiktivní rozhovor z konce zimy 1942 odhalí zakořeněnost lidového antisemitismu

Nekončící příběh spiknutí
Protokoly se četly a čtou po celém světě – od Japonska až po továrny firmy Ford

Sionské protokoly v umění
Pamflet s mnoha literárními předlohami fascinoval romanopisce i tvůrce komiksů

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)