Kauzy č. 27

Pražská defenestrace
Témata z aktuálního čísla: 
  • Rozdělená Evropa i Čechy
  • Praha před defenestrací
  • Prohry nepřipravené opozice
  • Nenávist až za Hrob
  • Ozbrojené hledání smíru


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Rozpolcená země

Kauza evropských rozměrů
Shrnutí příčin a důsledků pražské defenestrace, jež změnila běh světových dějin

Rozdělená Evropa i Čechy
Od 16. století sužovaly starý kontinent vleklé konflikty katolíků s protestanty

Proti Habsburkům!
Proč čeští stavové jednali na zakázaném sjezdu o sesazení Ferdinanda I.?

Velká bratrská rozepře
Turbulentní průběh rodinné i státní krize za vlády císaře Rudolfa II.

Praha před defenestrací
Jak se žilo v Praze a v jakém stavu byl Pražský hrad – hlavní dějiště defenestrace

Nadvládou Habsburků nestrpíme

Prohry nepřipravené opozice
Jak se čeští nekatolíci vyrovnávali s novým císařem Matyášem a jeho rádcem Kleslem?

Vítězové a poražení
Představíme vám hlavní aktéry pražské defenestrace 1618

Nenávist až za Hrob
Dva incidenty v odlehlých částech království se staly rozbuškou k rozpoutání násilí

Onoho dne začala válka
Přesný průběh defenestrace od tajné schůzky radikálů až po střelbu na shozené z okna

Žena, jež změnila dějiny
Fiktivní rozhovor Martinice s Polyxenou z Lobkovic, která zachránila defenestrovaným život

Ozbrojené hledání smíru
Vyhozením místodržících z okna začal otevřený konflikt protestantských stavů s císařem

Ohavná rebelie

Proč stavové prohráli?
Hledání hlavních příčin krutého selhání odboje českých nekatolíků proti Vídni

Čeští protestanti na kolenou
Po porážce na Bílé hoře byly osudy organizátorů defenestrace neradostné

Kdyby k defenestraci vůbec nedošlo
Přečtěte si tři myslitelné scénáře vývoje, pokud by radikálové 23. května 1618 zůstali doma

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)