Kauzy č. 28

Zkáza rodu Přemyslovců
Témata z aktuálního čísla: 
  • Těžké časy českého knížectví
  • Proč Přemyslovci selhali?
  • České knížectví nad propastí 
  • Potíže českých sousedů
  • Kdyby Přemyslovci skutečně padli


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konec milénia

Těžké časy českého knížectví
Chybělo jen málo a Přemyslovci mohli zmizet z dějin

Evropa roku 1000
Přehledný pohled na evropské dějiny na přelomu tisíciletí

Cesta k velikosti
Za vlády Boleslava I. se z českého vévodství stala středoevropská velmoc

Ve stínu říše
Jak se vyvíjely vztahy mezi císaři Svaté říše římské a českými Boleslavy?

Čechy čelí záhubě

Proč Přemyslovci selhali?
Pojmenujme si hlavní příčiny hluboké krize rané Přemyslovské „říše“

Kníže, který sjednotil Čechy
Závěr jinak úspěšné vlády Boleslava II. se nesl ve znamení příchodu těžkých časů

Spojenci i rivalové
Počáteční spolupráci mezi Přemyslovci a polskými Piastovci vystřídalo ostré soupeření

Přemyslovci ve zbrani
Jak vypadalo vojenství konce 10. století a co z Čechů činilo pány bojišť?

České knížectví nad propastí  
Detailní líčení pěti smutných let plných zvratů v krutých bojích o pražský knížecí stolec

Jedovatý had Vladivoj
Fiktivní rozhovor o tom, proč kronikář Kosmas vůbec nezmiňuje knížete Vladivoje

Obnovení moci

Znesváření bratři
Zatímco Boleslava III. věznili Poláci, o vládu v Čechách bojovali bratři Jaromír a Oldřich

Potíže českých sousedů
Podobný rozklad jako Čechy zažily Polsko a Uhry o nějakých třicet let později

Český Achilles  
Kníže Břetislav Čechy znovu povznesl, dobyl Hnězdno a zvítězil i nad Jindřichem III.

Kdyby Přemyslovci skutečně padli
Z Čech mohlo být slavníkovské markrabství nebo Východní marka německé říše

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)