Kauzy č. 29

Čs. legie v Rusku
Témata z aktuálního čísla: 
  • Dávno zmizelí hrdinové
  • Krvavé bitvy legionářského věku
  • Legionářské revolty
  • Frajeřina nezebe
  • Druhý život legií


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Na ruské frontě

Dávno zmizelí hrdinové
Československé legie bojovaly na mnoha bojištích 1. světové války

Proč vstupovat do vojska neexistujícího státu?
Legionáři nebyli jen nadšení idealisté s touhou padnout za vlast

Na rozvědkách
Československé jednotky plnily na východní frontě roli průzkumníků a vyzvědačů

Slavní Rusové i Čechoslováci
Kdo měl největší zásluhy na vzniku československého vojska a kdo řídil jeho bojové operace?

Legioslang
Do jazyka legionářů se postupem času dostávalo mnoho rusismů

Život a smrt v uniformě

Krvavé bitvy legionářského věku
Podrobné líčení vojenských vítězství i neúspěchů československých legií v Rusku

Smrt a umírání
Legionáři bojovali a umírali v cizí zemi, daleko od svých domovů

Legionářské revolty
Potíže s udržováním disciplíny ve vojsku vyústily v pokus o vzpouru

Zklamané ideály bratra Rudolfa Medka
Fiktivní rozhovor o snech a realitě legionáře-básníka

Země milovaná i nenáviděná
Ke krásám ruské přírody a malebnosti měst si někteří legionáři vytvořili silný vztah

Cesta do vlasti
Z ruského Vladivostoku byli vojáci postupně dopravováni do Evropy námořními transporty

Nejen bojem živ je člověk

Frajeřina nezebe
I ve válečné vřavě se legionáři zajímali o svůj zevnějšek nebo o kvalitu podávané stravy

Sportování, ochotničení i karty
Volný čas si vojáci zpříjemňovali spoustou tělesných i intelektuálních aktivit

Druhý život legií
Rozvíjení legionářského odkazu se po válce ujali spisovatelé, filmaři i výtvarníci

Legiovlak
Po českých a slovenských železnicích se od roku 2015 pohybuje zdařilá replika legionářské vlakové soupravy

Všechno mohlo být jinak
Co kdyby legie v bitvě u Zborova neuspěly a budoucí prezident Masaryk byl v Rusku zabit?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)