Kauzy č. 30

Marie Terezie
Témata z aktuálního čísla: 
  • Vládkyně Marie Terezie
  • Dětství budoucí císařovny
  • Budování moderního státu
  • Spory mezi zkušeností a idealismem
  • Co zbylo po naší jediné panovnici?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Neplánované následnictví

Vládkyně Marie Terezie
Jediná panovnice na našem trůně bezpečně provedla svou monarchii nelehkým obdobím

Slavní panovníci domu habsburského
Jak se švýcarská hrabata vyšvihla na prestižní evropské trůny?

Pragmatická sankce
Proč císař Karel VI. zasahoval do nástupnických podmínek?

Dětství budoucí císařovny
Mladá Marie Terezie nebyla vychovávána pro převzetí vlády

Hledá se manžel
Následnice trůnu se stala žádanou „partií“ po celé Evropě

Matka moderního soustátí

Monarchie v obklíčení
Jak blízko měla podunajská říše k úplnému rozbití? 

Budování moderního státu
Marie Terezie prosadila klíčové modernizační reformy

Všichni Mariini muži
Panovnici s jejími rozhodnutími pomáhalo mnoho oddaných spolupracovníků

Poslední pokus o získání Slezska
Ztráty severní země Koruny české nepřestala císařovna nikdy litovat

Spory mezi zkušeností a idealismem
V čem se lišily názory Marie Terezie a Josefa II.?

Tchyně Evropy
Každého z potomků Marie Terezie čekal jedinečný osud

Odkaz paní domu rakouského

Úspěchy a zklamání hrdé panovnice
Ne všechny reformy a nařízení se podařilo uvést do praxe

Co zbylo po naší jediné panovnici?
Proč je Marie Terezie populárnější v Rakousku než v českých zemích?

I taková mohla být realita…  
Co kdyby se císařovna vdala za svého úhlavního nepřítele Fridricha II.?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)