Kauzy č. 32

Únor 1948
Výběr z obsahu: 
  • Dával komunismus smysl?
  • Demokracie pro vyvolené
  • Ve stínu dělení světa
  • Tragédie o šesti dějstvích
  • Bezmocní svědkové převratu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Budování nové republiky

Dával komunismus smysl?
Destruktivní moc systému zanechala ve společnosti hluboké šrámy

Volby 1946: S euforií k urnám
Na vítězství si věřili jak komunisté, tak národní socialisté a lidovci

Demokracie pro vyvolené
Politický systém Národní fronty měl své demokratické limity

Karlínští kluci Klementa Gottwalda
Jak se KSČ dokázala zbavit nálepky bolševických radikálů?

Hledání jistot a spravedlnosti
Již před únorovým převratem procházelo hospodářství zásadními změnami

Koncert jedné strany

Ve stínu dělení světa
Byl únorový převrat v Československu porážkou západních mocností?

Atentát na demokracii
Komunisté cílevědomě infiltrovali mechanismy výkonné moci ve státě

Pravá a levá ruka revoluce
Z jakých důvodů KSČ vytvářela akční výbory a Lidové milice?

Tragédie o šesti dějstvích
Na drtivý nástup komunistů nedokázaly demokratické strany zareagovat

Kritika od velkého bratra
Kontrolovali průběh únorového převratu poradci z Moskvy?

Osudy nejvyšších
Cesty vůdců československých politických stran se po převratu rozdělily

Prezident vás prý opustil…
Fiktivní rozhovor Jaroslava Stránského s Václavem Majerem o únorové krizi

Po návratu z hradu

Bezmocní svědkové převratu
V Praze nástupu komunismu přihlíželi američtí a britští diplomaté

Národní fronta ve službách moci
Jak se KSČ stala svrchovanou silou totalitního státu?

Gloriola Vítězného února
Komunisté si únorovou historii ohýbali k obrazu svému

Všechny cesty nevedly ke komunismu
Tři scénáře možného politického vývoje při oslabení komunistické základny

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)