Kauzy č. 33

Revoluce 1848
Témata z aktuálního čísla: 
  • Čas oponou trhnul
  • Dramata pod svatoštěpánskou věží
  • V zahradách elysejských
  • Poslední slovo patří armádě
  • Zapomenutá dramata


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Doutnák pomalu dohořívá

Čas oponou trhnul
Jaro národů otřáslo evropskou stabilitou s nebývalou silou

Druhá šance pro absolutismus
Evropské absolutistické monarchie hledaly svou ponapoleonskou identitu

Od obrozenců k vlastencům
Jak se utvářel samostatný český myšlenkový svět

Zůstane Rakousko Rakouskem?

Dramata pod svatoštěpánskou věží
Rozbouřená Vídeň hledala nový směr pro celou monarchii

Revoluce nad Vltavou
I české země chtěly posílit svou pozici požadavky na oslabeného panovníka

Veteráni jednacího stolu
Vůdčí osobnosti české společnosti a rakouské vlády spolu musely vyjednávat

V zahradách elysejských
Fiktivní rozhovor Karla Havlíčka s Josefem Václavem Fričem o revolučních idejích

Vichr od Mohanu
Velkoněmecké hnutí hrozilo pohlcením českých zemí

Poslední slovo patří armádě
Revoluční snahy rázně uťalo nasazení císařských vojsk

Vítězství byrokracie

Utichlo volání po svobodě
Po revolučním vzepětí stát sebe sama spoutal řetězy cenzury a policejního dohledu

Co změnily barikády?
Období krize donutilo monarchii k reformám

Zapomenutá dramata
Jak se proměňovalo vnímání revoluční doby dalšími generacemi

Všechno mohlo být jinak
Co kdyby císař Ferdinand I. neuvolnil místo svému synovci?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)