Mobilisace 1938

Mobilisace 1938
Témata z aktuálního čísla: 
 • 9. září: Manifestace pro republiku
 • 13. září: Stanné právo a tragédie v Habersbirku
 • 23. září: Československo vyhlašuje mobilizaci
 • 29. září: Jsme zrazeni!
 • 1. října: Okupace pohraničí začíná


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

1. – 11. září 1938: Hledání smíru

 • 1. září  Henlein se radí s Hitlerem
 • 2. září  Rozhovory o krizi pokračují
 • 3. září  Beneš zvažuje radikální řešení
 • 4. září  Prezident překvapil SdP
 • 5. září  V Norimberku začal sjezd NSDAP
 • 6. září  Hitler uklidňuje Němce
 • 7. září  Incident v Moravské Ostravě
 • 8. září  Dilema Sudetoněmecké strany
 • 9. září  Manifestace pro republiku
 • 10. září  Edvard Beneš mluví k národu
 • 11. září  Německé demonstrace v Sudetech


Dobové dokumenty:

 • Lidové noviny píší o čtvrtém plánu řešení krize
 • Poučení města Brna o protiletecké ochraně
 • Titulní strana Pražského ilustrovaného  zpravodaje věnovaná „módě“ plynových masek
 • Deník sympatizanta SdP Gerharda Blomsche

12.–21. září: Příprava na mobilizaci

 • 12. září  Vypuklo povstání českých Němců
 • 13. září    Stanné právo a tragédie v Habersbirku
 • 14. září  Povstání se hroutí
 • 15. září  Henlein prchá do říše
 • 16. září  Zatykače na čelné vůdce SdP
 • 17. září    Ročník záložníků povolán do zbraně
 • 18. září  Francouzi chtějí revizi čs. hranic
 • 19. září  Pomůže Sovětský svaz?
 • 20. září    Československo neodstoupí pohraničí
 • 21. září  Vláda přijímá ultimátum

Dobové dokumenty:

 • Reportáž Pražského ilustrovaného zpravodaje o čs. pohraničí
 • Fotografie, dopisnice a kartičky čs. armády
 • Reportáž amerického časopisu Life o čs. armádě

22.–30. září: Mnichovská zrada

 • 22. září  Generál Syrový v čele nové vlády
 • 23. září  Československo vyhlašuje mobilizaci
 • 24. září  Francie částečně mobilizuje
 • 25. září  Vláda odmítá Hitlerovo memorandum
 • 26. září  Přípravy na válku pokračují
 • 27. září  Hitler klade ultimátum
 • 28. září  Chystá se schůzka čtyř mocností
 • 29. září  Jsme zrazeni!
 • 30. září  Československo se podřizuje diktátu

Dobové dokumenty:

 • Čs. armáda na fotografi ích škpt. Jiřího Jeníčka
 • Mobilizační vyhláška z 23. září
 • Reportáž Pražského ilustrovaného zpravodaje o průběhu mobilizace

1.–10. října 1938: Republika beznaděje

 • 1. října: Okupace pohraničí začíná
 • 2. října: Boje v Českém Krumlově
 • 3. října: Hitler přijíždí do Sudet
 • 4. října: Česko-Slovensko má novou vládu
 • 5. října: Beneš podává abdikaci
 • 6. října: Slovensko vyhlašuje autonomii
 • 7. října: Jozef Tiso
 • 8. října: Freikorps stále útočí
 • 9. října: Armáda demobilizuje
 • 10. října: Končí zábor Sudet

Dobové dokumenty:

 • Německé znění Mnichovské dohody
 • Mapa záboru čs. pohraničí z Mnichovské dohody
 • Mapa okleštěné Česko-Slovenské republiky
 • Český překlad Mnichovské dohody
Zpět na Výroční vydání