Kauzy č. 35

Příchod Konstantina a Metoděje
Výběr z obsahu: 
  • Splnili věrozvěsti svůj úkol?
  • Kdo pokřtil Slovany?
  • Patriarchát versus papežství
  • Nepokojná léta za Dunajem
  • Pět století oslav a úcty


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Říše za Dunajem

Splnili věrozvěsti svůj úkol?
Velkomoravskou misii Konstantina a Metoděje lze posuzovat z mnoha pohledů

Území měst přepevných
Na „barbarské“ straně Dunaje vyrostla nová říše

Zlatý věk na Bosporu
Byzantská monarchie procházela turbulentním obdobím

Slovanští věrozvěsti

Kdo pokřtil Slovany?
Konstantin a Metoděj nebyli na Velké Moravě první

Vážení byzantští synové
Soluňští bratři zasvětili své životy službě Bohu a státu

Misie k moravským křesťanům
Roku 862 dorazilo do Konstantinopole překvapivé poselství

Patriarchát versus papežství
Vztahy mezi Konstantinopolí a Římem měly k přátelství daleko

Velcí hráči moravské šachovnice
Dění ve střední Evropě ovlivňovalo množství významných osobností

Výprava do nejistoty
Fiktivní rozhovory aktérů velkomoravské misie o úskalích daleké expedice

Slovanská stopa ve Věčném městě
Konstantin a Metoděj přišli do Říma obhájit své učení

Nepokojná léta za Dunajem
Ambiciózní Mojmírovec Svatopluk se zmocnil velkomoravského trůnu

Svatí evropského významu

Staroslověnská diaspora
Po smrti arcibiskupa Metoděje nastaly pro slovanskou liturgii těžké časy

Pět století oslav a úcty
Soluňští bratři svým odkazem ovlivnili nejen kulturu českých zemí

Velkomoravské spekulace
Co kdyby císař Michael III. poselstvo z Moravy odmítl?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)