Kauzy č. 37

Nástup Habsburků
Výběr z obsahu: 
  • Bohatá země slabého krále
  • Cizincem ve vlastní zemi
  • Rozvrat v přímém přenosu
  • Nemanželské dítě katolické matky
  • Kdybychom jinak zvolili…


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mezi dvěma dynastiemi

Na křižovatce českých dějin
Habsburská vláda ovlivnila postavení českých zemí na několik století dopředu

Bohatá země slabého krále
V jagellonském království měla hlavní slovo šlechta

Rakouské zásnuby s Evropou
Ambiciózní rod Habsburků upevnil své dominantní postavení na kontinentu

Výchova na dvoře nejkatoličtějším
Budoucí český král prožil své mládí ve Španělsku

Trůn čeká na krále

Cizincem ve vlastní zemi
Respekt v rodových državách si Ferdinand Habsburský nezískával snadno

Tragické zprávy z jižních Uher
V bitvě u Moháče zahynul český a uherský král Ludvík Jagellonský

Kde hledat nového krále?
Fiktivní rozhovor dvou českých pánů o výběru příštího panovníka

Kdo se ujme osiřelých zemí?
Český král měl vzejít z napínavého volebního klání

Marný boj o svatováclavskou korunu
Na trůn si dělalo zálusk hned několik mocných králů

Rozvrat v přímém přenosu
Uherské království se zhroutilo pod náporem bojovných Turků

Ať se stane spravedlnost

Poziční válka začíná
Král Ferdinand vedl s českými stavy dlouholeté spory

Nemanželské dítě katolické matky
Do českých zemí se ze Svaté říše přelila reformační vlna

Navěky v bratrově stínu
Cesta habsburských sourozenců za nesmrtelností

Kdybychom jinak zvolili…
Mohl se českým králem stát zástupce domácí šlechty?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)