Kauzy č. 39

Objevení Ameriky
Témata z aktuálního čísla: 
  • Genocida, která neproběhla
  • Od galéry ke karavele
  • Srdce moři zaslíbené
  • Vítězství vytrvalosti
  • Kolumbus nebyl první?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Za hranice evropy

Genocida, která neproběhla
Americká společnost je v otázce etiky kolumbovské kolonizace stále rozdělená

Zavírání zlaté brány
Narušení obchodu s Orientem znamenalo nutnost hledání nových cest do Indie

Od galéry ke karavele
Vody omývající Evropu brázdila v průběhu středověku pestrá směsice plavidel

Cesta za zlatem a otroky
Portugalské království vybudovalo v západní Africe mohutné obchodní impérium

Sen zarputilého Janovana

Srdce moři zaslíbené
Mladý Kryštof Kolumbus vyměnil tkalcovský stav za palubu a plachtoví

Tajemství za horizontem
Jak se rodil Kolumbův plán na dosažení Indie západní cestou?

Vítězství vytrvalosti
Jednání se španělským královským párem několikrát téměř zkrachovalo

Výřečnost proti moudrosti
Fiktivní disputace Kolumba s komisí posuzující jeho plán

Cesta do neznáma
Skromná výprava zaznamenala největší námořní objev v dějinách

Kolonisté na obzoru
Druhá expedice zasela mezi průzkumníky první spory a nesváry

Ráj v peklo změněný
Vznešená objevitelská myšlenka hrozila rozpadem v hon za zlatem a otroky

Přistání na druhém břehu

Smrt mořeplavce
V posledních letech jeho života se od Kolumba odvrátili dřívější podporovatelé

Kolumbus nebyl první?
O čtyři staletí dříve se na neznámém kontinentu dočasně usadili Vikingové

Mořeplavcův odkaz
Kolumbovo příjmení se trvale otisklo do světové geografie, umění i popkultury

Kdo objeví Ameriku?
Jak by ovlivnil dějiny zámořských objevů Kolumbův neúspěch?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)