Kauzy č. 4

Osudová Bílá hora
Výběr z obsahu: 
  • Urození pánové, tu máte druhého!
  • Na audienci u Ferdinanda Krvavého
  • Černý den na Bílé hoře
  • „Tři sta let jsme trpěli“
  • Velkolepé bělohorské vítězství


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Příčiny

Rozdělená Evropa
Kdo s kým na starém kontinentě soupeřil a proč vlastně? 8 Nepřátelé církve Rozbuškou třicetileté zkázy byl náboženský spor

Věčně problematické Čechy
Co předcházelo Druhé pražské defenestraci a proč k ní došlo?

Rebelie

Urození pánové, tu máte druhého!
Neslavný pád Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka a Jaroslava Bořity z Martinic

Cesta k porážce
Proč byly první kroky rebelů tak nejisté a rozpačité?

Obyčejný život
Těžký život našich předků v předvečer konfl iktu

Na audienci u Ferdinanda Krvavého
Byl Ferdinand II. krutý despota, nebo pouze dítě své doby v zajetí okolností?

Bitva

Jak se tenkrát válčilo
Zbraně, zbroj a taktika použitá v průběhu bitvy

Černý den na Bílé hoře
Proč stavovské vojsko tak snadno prohrálo osudový střet našich dějin?

Následky

Veliké theatrum ve městě pražském
Kolik pánů bylo skutečně popraveno 21. června 1621 a jak to, že jich nebylo sedmadvacet?

Vynikající osobnosti své doby
Portréty nejvýznamnějších obětí staroměstské exekuce

Trest za ohavnou rebelii
Pobělohorské konfi skace postihly zemi více než popravy

Co nám říká Bílá hora?
Rozhovor s Tomášem Sterneckem nejen o bělohorském mýtu a nejčastějších historických klišé

„Tři sta let jsme trpěli“
Bělohorská porážka v zrcadle staletí

Velkolepé bělohorské vítězství
Co by se stalo, kdyby velkou porážku vystřídalo velké vítězství stavů?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)