Kauzy č. 40

Slovenský štát
Témata z aktuálního čísla: 
  • Gordický uzel slovenských dějin
  • Za slovenské Slovensko!
  • Na frontě i v zázemí
  • Ve válce že mlčí Múzy?
  • Na druhé straně barikády

Národ na východě

Gordický uzel slovenských dějin
Fenomén luďáctví získává na Slovensku po letech znovu ohlas

Nový život v novém státě
Společná cesta Čechů a Slováků dějinami se neobešla bez kontroverzí

Za slovenské Slovensko!
Hlinkova slovenská lidová strana se stala hegemonem domácí politiky

Soumrak Československa
Touhu Slováků po vlastní republice uspíšily nacistické výhrůžky

Republika „všech“ Slováků

Kapitáni luďácké plachetnice
Osudy Slovenského státu řídila pestrá směsice politických dobrodruhů

Iluze nezávislosti
Mezinárodní postavení mladé republiky stálo a padalo s německou náklonností

Na frontě i v zázemí
Slovenská armáda se účastnila německého vpádu do Sovětského svazu

Úvahy nad černou kávou
Fiktivní rozhovor dvou slovenských politiků o neradostných vyhlídkách nacistického vazala

Za Boha a za národ
Katolická církev získala ve Slovenském státě nedotknutelné postavení

Ve válce že mlčí Múzy?
Slovenská republika se měla stát „výkladní skříní“ střední Evropy

Na druhé straně barikády
Odbojové hnutí se na Slovensku rodilo ve skromných podmínkách…

Hvězdná chvíle národa
… aby vyrostlo do rozsáhlé protinacistické akce – Slovenského národního povstání

Jízda slepou ulicí
V posledních měsících své existence se Slovenský stát stal „prázdnou schránkou“

Ocenění i zatracení

Pohaslá hvězda Davidova
Židovskou menšinu na Slovensku čekal během války krutý osud

Zločin a trest pod Tatrami
Po skončení války zasedly retribuční soudy, aby potrestaly viny luďáckých prominentů

Spor o prezidenta
Změny v recepci Slovenského státu souvisely se vznikem „mučednického kultu“ Jozefa Tisa

Existence s otazníkem
Zůstal by slovenský národ v případě Hitlerova vítězství nadále v přízni třetí říše?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)