Kauzy č. 7

Bitva u Lipan 1434
Výběr z obsahu: 
  • Bratrovražedný boj Pražanům
  • Evropa proti kacířů
  • Všichni proti polním vojskům
  • Kdyby polní vojska zvítězila
  • Hrdinové, nebo fanatici?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Na vítězné vlně

Hrdinové, nebo fanatici?
Různé pohledy na motivy, za co bojovali husité

Neporazitelní husité
Vývoj husitské revoluce do bitvy u Domažlic roku 1431

Evropa proti kacířům
Postoj církve a římského krále proti vzpurným husitům

Ztráta ideálů

Kdo byl kdo
Představení frakcí před bitvou u Lipan

Jak prorazit vozovou hradbu
První porážky husitů na spanilých jízdách

Husité před tváří prohnilé církve
Zdlouhavé vyjednávání s basilejským koncilem

Proklatě pevná Plzeň
Husité obléhali devět měsíců katolické město

Bratrovražedný boj Pražanů
Staroměstští spojení se šlechtici dobyli Nové Město pražské

Polní vojska na válečném poli
Výzbroj a taktika husitů

Všichni proti polním vojskům
Příprava a průběh bitvy u Lipan

Pochybný mír

Liška ryšavá konečně králem
Přijetí basilejských kompaktát a jihlavské dohody

Nikdy se nevzdáme!
Jan Roháč z Dubé a poslední ohniska odporu

Vzestup husitského krále
Jiří z Poděbrad na cestě ke královské koruně

Kdyby polní vojska zvítězila
Mohlo vítězství radikálů zachránit husitské ideály?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)