Kauzy č. 8

Chodská rebelie 1695
Výběr z obsahu: 
  • Lammingerové byli Češi
  • Obyčejný sedlák z Újezdu
  • Chroničtí chodští odbojníci
  • Starobylí strážci zemských hranic
  • Marné naděje z neplatných privilegií


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Chodsko ve starších dobách

Chroničtí chodští odbojníci
Proč nás stále zajímá chodské povstání z konce 17. století

Smlouva člověčenství
Vztah mezi vrchností a nevolníky na vesnicích

Starobylí strážci zemských hranic
Původ chodských privilegií ve středověku

Lammingerové byli Češi
Popření obrozeneckých mýtů o „zlých cizácích“ z Lammingenu

Interview s padouchem
Wolf Maxmilián z Lammingenu vysvětluje svůj pohled na chodské povstání

Chodové se vzpírají
Spory Chodů s Lammingery v 17. století

Kozinův případ

Obyčejný sedlák z Újezdu
Co víme o původu a životě Jana Sladkého Koziny

Užvaněný tesař
Jízlivá poznámka nejvyššího kancléře způsobila odboj

Marné naděje z neplatných privilegií
První cesta Jana Sladkého Koziny do Vídně

Setkání s majestátem
Audience u císaře Leopolda I.

My se jen tak nevzdáme!
Další chodské delegace do Vídně k císařskému dvoru

Poslední poselství
Zatčení chodských vůdců po návratu do Čech

Násilí a výstřely
Chodské povstání a ozbrojené střety s vojskem

Mírné tresty Lomikar nepřijme
Věznění, soud a tvrdé potrestání chodských vůdců

Legenda o Kozinovi

Do roka a do dne?
Jak to bylo doopravdy s proslavenou Kozinovou větou před popravou

Zapomenutá povstání
Kromě Chodska vypuklo v Čechách v 17. století mnoho podobných selských rebelií

Psohlavci: zdroj nehynoucí slávy
Kozinův případ se stal legendární díky Jiráskovu románu

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)