Kauzy č.14

Osudová bitva na Moravském poli
Výběr z obsahu: 
  • Mladý vlk cení zuby
  • Manželky a milenky
  • Potupa krále před Vídní
  • Osudný den svatého Rufa
  • Kdyby král Přemysl nepadl


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Král železný a zlatý

Kauza Moravského pole
Četné otázky a úvahy o významu osudové bitvy a tragického pádu mocného krále

Mladý vlk cení zuby
Nelehké dětství a dravé mládí druhorozeného kralevice, který se vzbouřil proti otci

Boj o rakouské země
Dědictví po rakouských Babenbercích spadlo Otakarovi do klína, ale musel ho tvrdě hájit

Jak Přemysl k nepřátelům přišel
Tvrdá a nekompromisní vláda železného krále byla mnohým pánům trnem v oku

Manželky a milenky
Nejdůležitější ženy, které měl král kvůli dědictví, dětem, moci nebo jen pro potěšení

Proti habsburskému orlovi

Král se cítí podveden
Když byl zvolen římským králem Rudolf Habsburský, Otakar běsnil a odmítl ho uznat

Kdo byl kdo
Přehled nejdůležitějších šlechtických rodů v Přemyslových zemích

Rudolf chystá úder
Od svého zvolení založil Habsburk svůj politický program na očerňování českého krále

Potupa krále před Vídní
Symbolická scéna pokoření pyšného Otakara před skromným Rudolfem

Krvavě potlačená vzpoura
Vítkovci a Hrabišici povstali proti králi, ale ten proti nim tvrdě zakročil

Cesta k Moravskému poli
Rok a půl po Přemyslově potupě u Vídně se oba králové připravovali na rozhodující střet

Rytíři na krytých koních
Zbraně a zbroj bojovníků, kteří se střetli na bitevním poli roku 1278

Osudný den svatého Rufa
Podrobný popis průběhu rytířské bitvy, kterou rozhodl jediný taktický tah římského krále

Byl Milota zrádce?
Proč kronikáři očerňují králova věrného služebníka? A byl Přemysl Otakar po bitvě zavražděn?

Zlá léta po bitvě

Zle matičko zle, Braniboři zde
Na pádu českého železného krále se chtěli přiživit mnozí okolní panovníci

Zrádce si vzal královnu
Dramatický příběh Záviše z Falkenštejna, který byl mnohdy popisován jako pravý démon

Kdyby král Přemysl nepadl
Mohla zůstat Vídeň podřízená Praze? Závisely dějiny na jedné bitvě nebo králově pýše?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)