Kauzy č.15

Atentát v Sarajevu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Atentát, který změnil svět
  • Radikální revolucionáři
  • Ten, který zavinil válku
  • Neklidný měsíc
  • Kdyby se Princip netrefil


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Atentát, který změnil svět
Výzban sarajevské akce je nezpochybnitelný, ale interpretace jeho souvislostí se různí

Princ František Ferdinand

Jeden z mnoha arcivévodů
Budoucí následník trůnu se ke svému postavení dostal až řetězcem náhod a tragédií 

Láska k české hraběnce
Milovaná Žofie Chotková byla pro arcivévodu z monarchického hlediska nevhodná partie 

Arcivévodové si brali ženy z lidu
V habsburském rodu si i jiní pánové vybírali manželky z "nižších vrstev" 

Politik a voják plný rozporů
František Ferdinand se v monarchii i v rakouské armáde snažil prosazovat vlastní politiku 

Atentát v souvislostech

Kdo stojí o zaostalou zemi?
Bosna a Hercegovina prošla pod vládou habsburského domu značným rozvojem

Radikální revolucionáři
Mladí racionalisticky orientovaní intelektuálové nebyli s rakouskou nadvládou spokojeni

Ten, který zavinil válku
Mladý Gavrilo Princip pocházel z velmi chudých rozměrů

Následník musí zemřít
Jak mohl vypadat rozhovor atentátníků při přípravě vražedné akce

Horečné přípravy
Jak prožívali poslední dny před atentátem pachatelé i oběti

Vražda na druhý pokus
Přes náročné přípravy se nakonec atentát podařil víceméně díky shodě náhod

Následky atentátu

Neklidný měsíc
Ohlasy na vražednou akci byly tak damatické, že k vyhlášení první světové válkystačil pouhý měsíc

Válka, která zničila Rakousko
Císař nemohl tušit, jak fatální důsledky bude válka pro rakousko-uherskou monarchii mít

Odsouzení vrazi
Při procesu s atentátníky padlo několik rozsudků smrti a sousta z ostatních nepřežila věznění

Kdyby se Princip netrefil
Mohl František Ferdinand zachránit monarchii, kdyby přežil a stal se císařem?

 

 

 

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)