Kauzy č.16

Spartakovo povstání
Témata z aktuálního čísla: 
  • Druhové, nebo rivalové?
  • Řím se třese strachy
  • Konec gladiátora
  • Mohl Sertorius pomoci?
  • Zvěčněný vůdce otroků


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Podhoubí revoluce

Římský kolos v krizi
Pozdní římská republika byla světem majetkových rozdílů, válek a občanských nepokojů

Řím ve zbrani
Disciplinovaní římští legionáři představovali obávanou údernou sílu starověku



Římští orli na sklonku republiky
Pompeius a Lucullus, dva slavní a úspěšní římští generálové, měli v rukách ohromnou moc

Otroka do každé domácnosti
Antické hospodářství bylo závislé na práci otroků, neobešla se bez nich ani zábava

Snoubenci smrti
V amfiteátrech římských měst mohli obyvatelé pravidelně sledovat souboje gladiátorů

Spartakus nebyl první
Nedlouho před Spartakovým povstáním otřásly Římem dvě rozsáhlé rebelie otroků

Spartakova anabáze

Vše začalo v Capui
Spartakus a jeho druzi se rozhodli prchnout z gladiátorské školy krutého Lentula Batiata

Potupa Římanů pod Vesuvem
Aktivní sopka se stala prvním útočištěm i svědkem vítězství podceňovaných vzbouřenců



Druhové, nebo rivalové?
Spartakus nemusel bojovat jenom s Římany, ale řešil konflikty i ve vlastním vojsku

Řím se třese strachy
Spartakovi muži dokázali několikrát porazit konzulské armády a ohrožovat samotný Řím

Mocní gladiátoři nad propastí
Jak mohl vypadat rozhovor Spartaka s jedním z posledních věrných velitelů Gannikem

Poražený vítěz nad Spartakem
Portrét římského magnáta a vítěze nad Spartakem, kterého touha po slávě nakonec zahubila

Konec gladiátora
Vzbouření otroci byli zahnáni na samý jih Itálie, kde se odehrálo poslední dějství povstání

Republiku zničí vojáci
Jedním z důsledků Spartakova povstání byla další militarizace Říma

Fakta a fikce

Mohl Sertorius pomoci?
Bylo možné, aby se armáda otroků spojila s odbojným římským vojevůdcem v Hispánii?

Zvěčněný vůdce otroků
Druhý život gladiátora Spartaka v literatuře, filmu, hudbě, ale i politice

Spartaka lze využít
Komu z mocných současníků Spartaka mohlo povstání otroků hrát do karet?

Kdyby Spartakus spojil síly s Mithridatem
Mohli společně porazit Římany? Vydaly by se dějiny Říma i Evropy nečekaným směrem?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)