Kauzy č.17

První pražská defenestrace 1419
Výběr z obsahu: 
  • Neklidný podzim středověku
  • Kdo stál za Husem?
  • Otazníky nad defenestrací
  • Kořeny a druhý život husitství
  • Kdyby k defenestraci nedošlo


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Před bouří

Horké léto roku 1419
Proč se první pražská defenestrace stala přelomovou událostí českých dějin?

Neklidný podzim středověku
Světskou i církevní moc pozdního středověku zasáhla hluboká krize

Obtížné dědictví Václava IV.
Syn císaře Karla IV. nedosahoval otcových kvalit a zdědil řadu problémů

Praha v době Husově
Hlavní město království procházelo stavebním boomem i růstem náboženského napětí

Země dvojího lidu
Od upálení mistra Jana Husa se česká společnost štěpila na katolíky a husity

Proti nepřátelům kalicha

Kdo stál za Husem?
Medailonky významných stoupenců Husova učení z řad univerzitních učenců i šlechty

Reforma, nebo revoluce?
Husité nebyli jednotní, některým stačilo přijímání podobjí, jiní toužili zničit staré pořádky

Otazníky nad defenestrací
Byl převrat na Novoměstské radnici spontánní akcí, nebo šlo o promyšlený plán?

Dvě tváře Čeňka z Vartenberka
Fiktivní rozhovor s mocným šlechticem, který několikrát změnil strany

„Krvavý kazatel“ Želivský
Portrét radikálního kněze, který chtěl rozpoutat totální společenskou revoluci

Den převratu na Novém Městě
Detailní popis průběhu defenestrační neděle 30. července 1419

Defenestrace: Dny poté
Čechy jako země bez krále a na prahu krutých husitských válek

Husitské Čechy

Kořeny a druhý život husitství
Co bylo příčinou vzedmutí Čechů a co z něj udělali pozdější ideologové?

Pod kališnickým praporem
První vítězné bitvy husitů pod velením jednookého hejtmana Žižky

Město na počátku světa
Založení města Tábora jako centra radikálních husitů na jihu Čech

Kdyby k defenestraci nedošlo
Jakými cestami by se husitství mohlo vydat, kdyby Želivského procesí neuspělo?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)