Kauzy č.18

Kladivo na čarodějnice
Výběr z obsahu: 
  • Talentovaný a zrůdný Boblig
  • Tečka za procesy?
  • Mizení čarodějnic z Evropy
  • Slezská předehra
  • Ďábel se usídlil v Losinách


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Svět posedlý čarodějnicemi

Kauza Kladivo
Čarodějnické procesy na severní Moravě a jejich románové a filmové zobrazení

Čarodějnici nenecháš naživu
Černá magie a kořeny pronásledování čarodějnictví

V soukolí inkvizice
Nový a účinný nástroj pro hledání kacířů a čarodějů – inkviziční tribunál

Evropou zmítá ďábel
Příčiny a průběh honů na čarodějnice od Pyrenejí po Karpaty

Zpoždění českých čarodějnic
Čarodějnictví v českých zemích před severomoravskými procesy

Krvavé divadlo z Jeseníků

Slezská předehra
Velké procesy v Jeseníku a Zlatých Horách předcházely těm na Šumpersku

Ďábel se usídlil v Losinách
První vlna čarodějnických procesů na severní Moravě začala v Losinách

Kdo byl kdo
Kdo v losinském a šumperském souboji na život a na smrt patřil ke klíčovým osobnostem

Talentovaný a zrůdný
Boblig Kariéra a vyšetřovací metody hlavního soudce, inkvizitora Bobliga z Edelstadtu

Hraběnka a kat
Fiktivní rozhovor správkyně losinského panství, hraběnky z Galle, s katem Jockelem

Kladivo udeřilo v Šumperku
Procesy vrcholily, když Boblig rozšířil hon na čarodějnice do bohatého Šumperka

Skutečné příběhy
Bobligových obětí Detailní osudy sedmi obětí severomoravských tribunálů

Boblig proti Lautnerovi
Jak probíhal inkviziční proces s šumperským děkanem Kryštofem Aloisem Lautnerem?

Už upálili poslední?

Tečka za procesy?
Doznívání severomoravských procesů a druhý život českých čarodějnic

Mizení čarodějnic z Evropy
Poslední čarodějnické procesy v Evropě v čase odkouzlení světa v 18. století

Muselo to skončit procesy?
Bylo možné čarodějnické mašinerii zabránit a mohl tak učinit císař anebo biskup?

Zpět na Kauzy (extra HISTORIE)