Přežít 11/2016: Jak nebezpečná je brutální sebeobrana Krav Maga?

Přežít 11/2016
Stále trochu opředená rouškou tajemství, neboť prý učí zabíjet jediným pohybem – a snad i proto je stále více „in“. Tak vnímá část laické veřejnosti Krav magu, neortodoxní bojový styl, zrozený ze snahy odrazit útok jakýchkoliv soupeřů, třeba i ozbrojených

Bratislava, druhá polovina 30. let minulého století: bezpečnostní poměry se pro některé skupiny obyvatel začaly povážlivě zhoršovat – jestliže se slovenské úřady až doposud zrovna „nepřetrhly“ s ochranou svých občanů židovského původu, v této době začaly otevřeně podporovat jejich utlačovatele v podobě band fašistických či antisemitistických primitivů. Zatímco někteří souvěrci, věrni svému nenásilnému směru judaismu čelili útokům bez silové odpovědi a doslova se svěšenou hlavou, jiní se s takovým postojem nesmířili. Ale komu svěřit velení tohoto boje o důstojnost i holý život?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Největšímu respektu se v tomto ohledu těšil židovský šampion v boxu, zápasu i gymnastice – Imrich Lichtenfeld, který sestavil jakousi mládežnickou domobranu z podobně smýšlejících kamarádů, rovněž nadšených boxerů, zápasníků nebo vzpěračů. Právě tento původně maďarský rodák, který prožil nejprve léta naděje v nové Československé republice i pozdější období rozčarování z doby fašistického Slovenského štátu nakonec pochopil, že se svým původem nebude mít nikde na růžích ustláno.

Poté, co odešel počátkem čtyřicátých let na území rodícího se státu Izrael, dal si za úkol naučit jeho vojáky zcela novému bojovému stylu, jehož neúčinnější zbraní by bylo právě lidské tělo. Zkombinoval ty nejtvrdší praktiky z různých stylů zápasů i bojových umění, přidal praxi boxera a především vštěpoval svým žákům důraz na taktiku, tedy chytrost a přemýšlení v boji, neboť chytrý a odhodlaný jedinec dovede zvítězit nad silnějším, avšak ne tak bystrým soupeřem. Zrodila se Krav maga, původně utajovaný, dnes však celosvětově populární bojový systém, který se do jisté míry stal dokonce módním sportem. Dlouhá léta ale zůstával přístupný pouze vojákům, poté se jej učili policisté a nakonec proniknul i do civilní sféry, mimo jiné i díky veteránům z armády židovského státu. A i když se jej někteří fandové snaží transformovat do sportovní disciplíny, pro většinu jeho dlouhodobých příznivců půjde vždy o způsob extrémního boje určeného k záchraně života svého i blízkých lidí.

Celý článek a řadu dalších témat najdete v novém vydání magazínu Přežít 11/2016