Tajemství české minulosti 1-2/2014

Rytířské srdce Karla IV.
Výběr z obsahu: 
  • Skutečná Maryša
  • Zpráva na leknínu
  • Mezi měšťany a šlechtou
  • Prokletí české archeologie
  • Nelichotivá depeše


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Pohozené dítě a Vánoce v mladé republice
Když spisovatel Rudolf Těsnohlídek našel v lese osamělé dítě, vznikla z toho nová tradice vánočních stromů na náměstí velkých měst

Velký boj jednookého krále
Václav I. vedl dlouhou válku s rakouským vévodou Fridrichem, aby nakonec jeho území získal pro svůj rod

Šlechtična zmítaná šílenstvím
Marie Justina ze Schwarzenberku byla původně normální dáma, která se šťastně vdala, než ji popadly záchvaty maniodepresivní psychózy

Romantický mix stavebních slohů
Zámek v Lednici s okolními velkolepými zahradami a stavbami se stal pohádkovou krajinou často vyhledávanou turisty

Nekonečné hledání lepší společnosti
S filozofem Petrem Horákem jsme se bavili o utopiích a ideálu lepší společnosti, po němž lidstvo touží vlastně od nepaměti

Skutečná Maryša
Drama bratří Mrštíků mělo předobraz v osudu reálné krásné dívky z vesnice Těšany, do níž se zamiloval Alois Mrštík

Řeč hvězd a planet
Svatí Cyril a Metoděj jistě nebyli astronomové v dnešním slova smyslu, ale pozorování hvězd a planet patřilo k životu lidí již od pravěku

Zpráva na leknínu
Nevinně vypadající květina ve znaku Heřmanova Městce má původ v krvavé legendě o loupežných rytířích

Rozsudek nad Mistrem Janem
Monumentální obraz Václava Brožíka vznikl v dobách, kdy si národ potřeboval připomínat velké okamžiky českých dějin

Mezi měšťany a šlechtou
Původně měšťanský rod Daublebských ze Sternecku dosáhl během svých pohnutých dějin povýšení do šlechtického stavu

Prokletí české archeologie
Snad žádná dětská historická knížka nevstoupila do našeho povědomí a vnímání nějaké epochy tolik, jako Štorchovi Lovci mamutů

Rytířské srdce Otce vlasti
Historici opěvují u Karla IV. především jeho diplomatické a státnické schopnosti, což poněkud zastiňuje fakt, že byl i schopný rytíř a válečník

Nelichotivá depeše
Břitká zpráva amerického velvyslance Steinhardta o únorovém převratu z roku 1948 charakterizuje českou povahu ze zvláštního pohledu

Mocná božstva země Bójů
Přehled starodávného pantheonu keltských obyvatel českých zemí, kteří zde sídlili před začátkem našeho letopočtu

Síla kuběn náramná
V husitské době panovaly v českých zemích přísné mravy, ale vymýtit z měst prostituci se  nepodařilo ani tehdy

Horní Uhry pod znamením kalicha
Husitské kořistnické výpravy, alibisticky zvané spanilé jízdy, zanechaly hlubokou stopu také na území dnešního Slovenska

Český selfmademan
Revolucionář a dobrodruh František Korbel musel v roce 1848 utéct do USA, kde se stal milionářem a založil slavnou značku vín

Zpět na Tajemství české minulosti