Tajemství české minulosti č. 37

Proč musel Valdštejn zemřít?
Výběr z obsahu: 
  • Město ve stínu války
  • Král moravských hradů
  • Vysoký rod i nároky
  • Barunčin skutečný domov
  • Síla zavinuté střelyProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Hrdina ze Sionu
Husitský hejtman Jan Roháč z Dubé se stal symbolem posledního odporu proti zlému císaři Zikmundovi

Oživlá historie

Důmyslné tkaní
Práce s karetkami a člunkem vede k zajímavým vzorům při tkaní látek

Jak se žilo

V mašinérii smrti
Terezínské židovské ghetto představovali nacisté jako vzor fungující samosprávy, ale i to byla cesta ke „konečnému řešení“

Na pranýři

Skandály věčného zhýralce
Kněz Matěj Kozka z Rynárce získal pověst šprýmaře a vtipálka, ve skutečnosti to však byl jen nezodpovědný prostopášník

Politika

Unikli smrti
Co má společného Karel IV., Karel starší ze Žerotína, František Josef I., T. G. Masaryk a Edvard Beneš? Jen o vlásek se vyhnuli pokusu o zabití

Erbovní pověst

Princezna na medvědovi
Podivný erb Brabantských z Chobřan vznikl údajně velmi dávno až v daleké Británii

Konflikt

Za republiku proti Maďarům
Po vyhlášení Československa museli naši dobrovolníci bojovat proti maďarským jednotkám, kterým se nelíbilo odtržení Slovenska od Uher

Historická perlička

Verše Kelleyho dcery
Samostatná literární tvorba z pera žen byla ve středověku i v raném novověku spíše zvláštností než pravidlem

Náboženství

Síla starých zvyků
Roku 1040 vydal kníže Břetislav dekreta, jež upozorňovala na stále přežívající pohanské zvyky v českých zemích

Klenoty Koruny české

Král moravských hradů
Pernštejn zachovaný v unikátní podobě z dob renesance byl od 13. století sídlem jednoho z nejmocnějších panských rodů

Historická detektivka

Konec generalissima
Jeden z nejnapínavějších příběhů české historie se odehrál roku 1634 v Chebu: šlo o vraždu mocného vojevůdce Albrechta z Valdštejna

Archeologie

Vampýři, nebo zločinci?
Nález hromadného hrobu v Čelákovicích s kostrami v různých nezvyklých pozicích vedl k fantastickým spekulacím

Rozhovor

Jsme národ neznabohů?
Víra v Boha i důvěra v křesťanské církve je v České republice oproti zbytku Evropy nezvykle nízká. Jaké příčiny k tomu vedly?

Mapa

Město ve stínu války
Plán Uničova ze 17. století zachycuje historickou podobu nejstaršího královského města v českých zemích

Češi v cizině

Cesty ve službách Habsburků
Jan Václav hrabě Gallas byl v 18. století jedním z předních diplomatů vídeňských císařů, ale jeho misi provázela smůla

Obrazem

Barunčin skutečný domov
Podle románu Babička žila Barunka Panklová na Starém bělidle, ovšem její skutečný domov bychom našli v takzvané Panklovně v Ratibořicích

Umění

Figura téměř k nezaplacení
Kubistická postava od Otakara Kubína se stala nejcennějším prodaným českým obrazem na nedávné londýnské aukci

Ženy v historii

Vysoký rod i nároky
Manželská aféra Kláry Rozálie Martinicové z Kounic, tvrdohlavé šlechtičny stěžující si na tvrdé zacházení od manžela

Rodokmen

Síla zavinuté střely
Páni z Kravař dosáhli ve středověku na Moravě na ty nejvyšší funkce a patřili k věrným podporovatelům kalicha

Zpět na Tajemství české minulosti